Stadens LinkedIn-profil

Göteborgs Stads Linkedin-profil

Göteborgs Stad har en officiell Linkedin-profil som administreras och utvecklas av Intraservice.

Stadens officiella Linkedinkonto används för att attrahera nya medarbetare och inte till inlägg för specifika rekryteringar.

 Här kan du boka inlägg i stadens Linkedin-profil.