Stadens Facebook-sida

Göteborgs Stads Facebook och Instagram

Här får du vägledning till hur vi arbetar tillsammans med Göteborgs Stads Facebooksida och Instagramkonto. Här publicerar vi sådant som boende, besökare och näringsliv kan ha nytta och glädje av. Kanalerna sköts av demokrati och medborgarservice, men fler kan få behörighet.

Du hittar stadens Facebooksida på www.facebook.com/goteborgsstad/ och Instagramkontot på instagram.com/goteborgsstads/ 

Göteborgs Stad på Facebook och Instagram ska:

  • ge en god medborgarservice som möter medborgarna där de är och underlätta att de får svar på sina frågor till Göteborgs Stad
  • svara på frågan direkt eller vägleda till rätt information på goteborg.se eller rätt verksamhet
  • ge möjlighet till interaktion och dialog med medborgarna
  • vara ett komplement till goteborg.se och en avlastning för kontaktcenter 
  • visa upp stadens samlade närvaro och generera besök till andra officiella Facebooksidor och Instagramkonton
  • Facebooksidan är en kriskanal för att snabbt nå ut med information 
  • Instagramkontot ska nå lite yngre göteborgare än vad vi når på Facebook
  • Instragramkontot ska vara ett komplement till Facebooksidan 

Göteborgs Stad ska ha en aktiv närvaro i sociala medier

En majoritet av svenskarna använder både Facebook och Instagram dagligen för att uppdatera sig om vad som händer i omvärlden och för att hålla kontakten med nära och kära. För många är Facebook den främsta förmedlaren av lokala nyheter och på Instagram når vi en lite yngre målgrupp. Därför är det viktigt för Göteborgs Stad att ha en aktiv närvaro i dessa kanaler. Vi ska kommunicera med göteborgarna i de kanaler där de finns och på deras villkor.

Genom ett öppet förhållningssätt skapar vi förutsättningar för inflytande och delaktighet. Vi synliggör stadens arbete och utmaningar, besvarar frågor och deltar i dialogen med göteborgarna. Det är en viktig demokratifråga.

Målgrupp

Vår primära målgrupp är boende i Göteborg. Det ska inte spela någon roll om du är nyanländ eller har levt hela ditt liv i Göteborg, vilket kön du definierar dig som eller om du har en funktionsnedsättning. Du ska alltid känna dig inkluderad i de budskap som förmedlas. 

Syfte och innehåll

Huvudsyftet med kanalerna är att sprida information till göteborgarna. Vi sprider viktig och nyttig information som är relevant för många. Genom att vara relevanta och intressanta bygger vi upp en bred bas av följare som kan dela vårt innehåll.

Göteborgs Stads facebooksida är en servicekanal till göteborgarna, där vi länkar vidare till goteborg.se och stadens övriga kanaler. Vi svarar på frågor och för en dialog om stadens utveckling. Kontot är ett bra verktyg i händelse av en kris, då vi snabbt kan få spridning för viktig information.
Vi delar evenemang som är gratis och öppna för alla och där Göteborgs Stad är medarrangör.

På instagram fokuserar vi på det visuella, men bra bilder som säger något om Göteborg och visar bredden av vad vi jobbar med.

Vi kommunicerar att vi är EN stad för alla. Vi visar med konkreta exempel vad vi gör och på vilket sätt det kommer till nytta för göteborgarna. Ibland får staden kritik i olika sammanhang och då ska vi också kunna berätta hur vi gör för att åtgärda problem.

Stadens officiella konton fungerar som ett nav för stadens närvaro på facebook och instagram. Kontona gillar och följer alla stadens registrerade konton och delar inlägg och händelser när de är relevanta för många.

De budskap som delas ska gå i linje med stadens kommunikationsstrategi och även finnas i andra kanaler som till exempel goteborg.se
Göteborgarna ska alltid känna igen sig i vår kommunikation och avsändaren Göteborgs Stad ska vara tydlig.