Sociala medier

Sociala medier

Här får du vägledning för ditt arbete med sociala medier i Göteborgs Stad.

Stadens roll i sociala medier

Göteborgs Stad finns i sociala medier för att möta och interagera med boende, besökare och näringsliv i frågor som rör stadens verksamhet. Vi finns här för att berätta vad vi gör och för att ge service. Som offentlig verksamhet förväntas vi vara tillgängliga i de kanaler där våra målgrupper befinner sig.

Genom att utveckla Göteborgs Stads närvaro i sociala medier har vi till exempel möjlighet att:

  • Nå ut brett
  • Göra stadens verksamheter mer tillgängliga och skapa relationer.
  • Snabbt sprida information.
  • Ge service i fler kanaler.
  • Skapa dialog, förståelse och delaktighet inför beslut.
  • Få in synpunkter, förslag och kunskap som kan förbättra verksamheten.
  • Attrahera nya medarbetare.
  • Kommunicera på ett kostnadseffektivt sätt.