Skrivhandbok för digitala kanaler och tjänster

Skrivhandbok för digitala kanaler är ett stöd till dig som skriver texter i en eller flera av Göteborgs Stads digitala kanaler. Vi som skriver har ansvar att se till att de texter vi producerar är begripliga och relevanta. Därför ska texterna ha målgruppens perspektiv och vara skrivna på klarspråk.

Stadens huvudkanal goteborg.se är nog den kanal som innehåller mest text. Vi är också många som skriver i den kanalen. Exemplen i handboken utgår därför oftast från just goteborg.se.


Skrivhandbokens syfte

Ett övergripande mål med gemensamma riktlinjer för alla som skriver i stadens digitala kanaler är att texterna ska hålla jämn och hög kvalitet.

Handboken ska:

  1. Göra texterna begripliga, tillgängliga och stilistiskt enhetliga.
  2. Bidra till att skapa texter som är anpassade för kommunikation i digitala kanaler.

Skrivhandboken finns bifogad som PDF-fil för att läsa på skärmen eller att skriva ut. Den kommer inte att tryckas upp.

Skriv ut som häfte
Tips! Spara Pdf-filen på skrivbordet. Öppna den och skriv ut "som häfte":

Frågor om innehållet ställer du till: support.digitalakanaler@goteborg.se

skrivhandbokdigitalakanalerochtjanster.pdf