Rollen som externa digitala kanaler ansvarig - EDKA

Alla förvaltningar och bolag har utsett en medarbetare som är ansvarig för den egna förvaltningens eller bolagets externa digitala kanaler. Den personen kallas EDKA (Externa Digitala Kanaler Ansvarig)

EDKA:s ansvar

  • Du är med och driver digitaliseringen framåt i din förvaltning/ditt bolag.
  • Du identifierar din förvaltnings/ditt bolags behov inom området digital kommunikation.
  • Du har det övergripande ansvaret för samordning av din förvaltning/ditt bolags externa digitala kanaler.
  • Du stöttar chefer i att ta beslut om start, förvaltning, utveckling och eventuell avveckling av din förvaltnings/ ditt bolags externa digitala kanaler.
  • Du företräder din förvaltning/ditt bolag i frågor som rör digital kommunikation.
  • Du är spindeln i nätet när det handlar om din förvaltnings/ditt bolags digitaliseringsplaner.
  • Du deltar i forum där stadens digitala närvaro, utveckling och samordning diskuteras.
  • Det är du som har kontakt med oss på demokrati och medborgarservice när din förvaltning/ ditt bolag behöver råd eller stöd i arbetet med digitala kanaler.
  • När din förvaltning/ditt bolag ska utveckla något nytt digitalt verktyg, eller vidareutveckla ett befintligt verktyg så är det du som tar kontakt med demokrati och medborgarservice för att berätta om era planer och få stöd av oss.

Hitta EDKA-ansvarig i din förvaltning eller ditt bolag

Nätverk och möten

För att jobba smart samlar vi alla EDKA-ansvariga i ett nätverk där man kan lära känna kollegor runt om i staden som arbetar med ungefär samma sak. Vi träffas några gånger om året. På träffarna lär vi oss nytt, diskuterar och delar med oss.
Demokrati och medborgarservice samordnar och administrerar nätverket och nätverksträffarna. Mötesanteckningarna mejlas till alla deltagare och du hittar dem också på startsidan under Aktuellt en tid efter mötet.