Ansvar på goteborg.se

Webborganisationen för goteborg.se består av över 600 personer. Det är alla vi som jobbar med goteborg.se, oavsett var vi jobbar. Webborganisationen består av olika roller. Med olika roller följer olika ansvar. Varje förvaltning och bolag i staden ansvarar till exempel för sin egen information och sitt innehåll.

Organisationsskissen visar ansvariga för de olika sidtyperna på goteborg.se och hur samordningen och arbetssättet ser ut.

Organisationsskissen visar vem som har ansvar för olika sidtyper och hur arbetet med goteborg.se är samordnat.

Eftersom kanalen goteborg.se är gemensam är det viktigt att det är tydligt vem som ansvarar för vilket innehåll.

Roller i arbetet med goteborg.se

  • Förvaltningsredaktör 
  • Vice förvaltningsredaktör

För varje sida på hela goteborg.se finns utsedda personer som är:

  • Publiceringsansvarig
  • Faktaansvarig

Om du är inloggad på goteborg.se kan du överst på varje sida se vem som är publicerings- respektive faktaansvarig. Varje sida har också en ansvarig förvaltning.