Roller och ansvar

Roller och ansvar

Här kan du läsa om vilka roller som finns i arbetet med stadens externa digitala kanaler. För att kunna lösa frågor snabbt är det viktigt att du har koll på vad just din roll har för ansvar och vilken förvaltning som gör vad i arbetet med digitala kanaler.

Förvaltningar med nyckelroller

Stadsledningskontoret

  • Äger Göteborgs Stads policy för kommunikation.
  • Svarar på frågor om policyn och hur den ska efterlevas.
  • Arbetar med stadenövergripande frågor, till exempel kriskommunikation.

Demokrati och medborgarservice

  • Förvaltar och utvecklar stadens gemensamma externa digitala huvudkanaler och tjänster.
  • Samordnar stadens webborganisation.

 Intraservice

  • Ger teknisk support i stadens externa digitala kanaler och tjänster.
  • Förvaltar och utvecklar grafisk profil och verktyg i stadens externa digitala kanaler och tjänster.

Så samarbetar vi

Boende, besökare och näringsliv ska enkelt kunna hitta och förstå stadens information och service. För att skapa trygghet och tydlighet ska vi kommunicera som en stad. Och för det krävs samordning.

Hur gör jag när en fråga behöver samordnas?

När flera verksamheter erbjuder likartad service behöver informationen samordnas i stadens digitala kanaler. Demokrati och medborgarservice ger stöd för att hitta en lämplig digital lösning efter att de kommunikationschefer som har ansvar för frågan har fattat beslut om vad som ska kommuniceras gemensamt.

${loading}