Projekt revidering goteborg.se (2021)

Under 2021 och 2022 pågår ett stort projekt för att utveckla vår webbplats goteborg.se, så att den blir bättre anpassad efter behoven hos boende, besökare och företagare.

Ny projektsida för 2022

Från och med februari 2022 hittar du information om projektet på vår nya projektsida Revidering goteborg.se. Där lägger vi löpande ut nyheter så att du kan följa vad som händer i arbetet.