Vi utvecklar goteborg.se tillsammans

Under 2021 och 2022 driver Göteborgs Stad ett stort projekt för att utveckla vår gemensamma webbplats så att den blir bättre anpassad efter behoven hos boende, besökare och näringsliv. På den här sidan kan du följa vad som händer i projektet.

På bilden nedan ser du en överblick över nuvarande status i projektets olika delar. 


Lägesbild maj 2022  pdf

Kort om projektet

Vårt mål är att goteborg.se ska leverera enkel, effektiv och målgruppsanpassad kommunikation, service och tjänster till de vi är till för. Vi kommer inte att bygga en ny webbplats från grunden, utan istället vidareutveckla dagens struktur och arbetssätt.

Arbetet leds av stadsledningskontoret och demokrati och medborgarservice, och projektets styrgrupp består av representanter från tio förvaltningar och tre bolag. Projektet pågår fram till årsskiftet 2022-2023.

Har du frågor om projektet?

På denna sida berättar vi vad som händer allt eftersom projektet fortgår. Du som berörs av projektet i ditt arbete kommer i god tid att få information om kommande förändringar i våra befintliga kommunikationskanaler för webborganisationen, som intranätet, goteborg.se-möten och redaktörsbrev.

För mer information om projektet, kontakta någon av huvudprojektledarna: