Projekt för externa digitala kanaler och tjänster

För att driva utvecklingen med Göteborgs Stads externa digitala kanaler och tjänster framåt arbetar vi på demokrati och medborgarservice ibland i projektform. Här samlar vi de projekt som är pågående just nu och uppdaterar löpande vad du behöver känna till i projektet.

Nya serviceguiden

Serviceguiden, den databas vi använder för kontaktuppgifter på goteborg.se och enhetssidorna, ska bytas ut mot ett modernare och mer flexibelt verktyg. Den nya serviceguiden kommer att ha flera förbättrade funktioner samt informationen anpassad för sökmotorerna. Intraservice bygger den i vår gemensamma webbportal där goteborg.se, intranätet och kalendariet redan ligger. När nya serviceguiden är klar lämnar vi den gamla som finns i Lotus Notes. Lansering  kommer tidigast att ske i slutet av 2021.

Här kan du läsa mer om arbetet med nya serviceguiden

Revidering av goteborg.se

Under 2021 och 2022 pågår ett stort projekt för att utveckla vår webbplats goteborg.se, så att den blir bättre anpassad efter behoven hos boende, besökare och företagare. Projektet ska resultera i en reviderad struktur, organisering och anpassade arbetssätt för goteborg.se.

Här kan du läsa mer om arbetet med revidering av goteborg.se