Vinterbelysning i Brunnsparken, stort rött hjärta vid Lejontrappan.

Redaktörsbrev december 2021

Hej! Tänk att året redan snart är slut, så fort 2021 försvann! Nu är det dags för årets sista redaktörsbrev och vi har en hel del att berätta för dig.

Covid-19

Om ni publicerar aktuelltartiklar som handlar om covid-19 ska ni alltid lägga till kategorin Portalplats / göteborg.se / Invånare / Kommun och politik / Samhällsskydd och beredskap / Göteborgs Stads information med anledning av covid-19. Genom att göra det visas artikeln upp på goteborg.se/covid19. Så skapar du en aktuelltartikel som visas på flera sidor

När det kommer till övrig information och eventuella nya sidor ska de först och främst ligga i sitt sammanhang på goteborg.se. Vi ser i nuläget inte någon anledning till att bygga upp en parallell sidstruktur under Göteborgs Stads information med anledning av Covid-19 på nytt. Men som vi alla vet kan saker ändras med kort varsel.

Händelsebannern förbättras

Torsdag 16/12 förbättrades händelsebannern! Nu kan du välja om du vill visa upp bannern på startsidan eller ej och den kommer att synas på samtliga undersidor på den eller de enhetssidor du valt att visa den på. Så publicerar du en händelsebanner

Nytt utseende i tillgänglighetsmodulen i Siteimprove

Ni som använder Siteimprove i ert tillgänglighetsarbete kommer under december märka att den nya tillgänglighetsmodulen NextGen ersätter dagens tillgänglighetsmodul i verktyget. Den nya modulen liknar den gamla men det finns vissa skillnader. Bland annat räknas poängen på ett annat sätt vilket gör att vi till en början kommer att ha en lägre poäng på tillgänglighet än vad vi haft i den gamla modulen. Men problemen finns beskrivna på samma sätt som tidigare och ni kan som vanligt gå in och titta på och åtgärda de problem som upptäckts på era sidor.

Under våren 2022 har vi som ambition att kalla till workshops/utbildningar i verktyget med fokus på tillgänglighetsarbetet.

Serviceguiden

Utskick om tidplan för nya serviceguiden skickades ut 9/12. Tillträde för redaktörer från och med 14 januari, men vi tar bara in några få första dagen. Lansering sker den 3 februari. Kallelser till workshops kommer.
I mediaarkivet finns nu minsta bildstorlek inlagd som format att spara ner.
Vill du beställa behörighet till någon ny användare i serviceguiden, gör det innan årsskiftet. Befintliga behörigheter migreras över till nya serviceguiden och då är det bra om inte någon hamnar mitt i skarven.
Här finns uppdaterad information: https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:20191129121637401

Ny fas i revideringen av goteborg.se

Januari 2021 startade den stora revideringen av vår prioriterade kanal goteborg.se. Under året har projektet levererat flera viktiga grundplåtar. I 2022 går projektet i en ny, mer intensiv fas med webbutveckling och innehållsarbete, med siktet inställt på lansering.

Många i stadens förvaltningar och bolag har redan varit med och tagit fram målbild, webbkoncept och utkast till struktur för den nya versionen av goteborg.se, samtidigt som Intraservice utrett och utvecklat funktionalitet. Syftet är att skapa en mer användarfokuserad webbplats där besökarna kan orientera sig utifrån intresseområden och hitta rätt via sakfrågeingångar, och på så sätt få det lättare att hitta viktig information och använda våra tjänster och service.

Revideringen av goteborg.se drivs av Stadsledningskontoret ihop med Konsument- och medborgarservice. Från den senare är Anna Nord huvudprojektledare och från Stadsledningskontoret är Kalle Malmstedt ny huvudprojektledare. Under 2022 kommer arbetsgruppen runt projektet att utökas för att säkra upp slutleveransen. I början av nästa år kommer även mer information om hur arbetet framåt kan bedrivas i stadens verksamheter.

Verktyg för webbplatsstatistik

Som vi berättat för er tidigare så har vi ett verktyg på gång som ska ersätta Google analytics och ge oss möjlighet att återigen kunna ta fram webbplatsstatistik. Dock har implementeringen av det tilltänkta verktyget dragit ut på tiden då Intraservice och leverantören fortfarande diskuterar vissa avtalsfrågor kopplat till datasäkerhet. Vi hoppas dock fortfarande att vi inom kort, kanske runt årsskiftet, ska kunna implementera detta nya verktyg. Men vi återkommer till er när vi har mer information.

Goteborg.se-möte 2022

Årets första goteborg.se-möte blir den 11 februari 2022. En "save the date-inbjudan" har skickats ut. Tacka gärna ja till kallelsen redan nu, så missar du inte mötet. Vi kommer berätta mer om revideringen av goteborg.se, resultatet av webbplatsundersökningen och en rapport kring hur det gick med underhållsåret. Säkert kommer vi prata om nya serviceguiden och en hel massa annat.

Vi finns på plats alla vardagar!

Vi är bemannade alla vanliga, icke-röda dagar kring jul- och nyårshelgerna. Vi har våra vanliga kontaktvägar igång. Mejladressen support.digitalakanaler@goteborg.se i första hand. Har du akuta redaktionella frågor så kan du ringa 031-365 09 00. Våra tider är 8.30 - 16.30.Beroende på fråga så kanske inte "rätt" person är på plats men vi försöker hjälpa dig så gott vi kan.


Från oss alla till er alla - en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Med vänliga hälsningar
Anna Nord
Chefredaktör goteborg.se och sociala medier