goteborg.se - möte den 16 mars 2021

Den 16 mars 2021 körde vi vårt andra helt digitala goteborg.se-möte. På mötet presenterade vi året som gått 2020, ett annorlunda år präglat av den stora omorganisationen i staden och av Covid-19 pandemi. 

Vi sammanfattade underhållsåret 2020 och konstaterade att det gått väldigt bra efter omständigheterna. Anna Nord berättade om revideringen av goteborg.se och vad som är på gång nu. Vi berättade också kort om Serviceguiden och om vad som händer nu när vi inte längre använder google analytics. 

Här hittar du presentationen från goteborg.se mötet den 16 mars 2021 (PowerPoint)