Skärpta tillgänglighetskrav för appar

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kommer snart också gälla appar. Den 23 juni 2021 når vi sista steget gällande skärpta tillgänglighetskrav.

Appar ska från den 23 juni 2021 leva upp till kraven på digital tillgänglighet som beskrivs i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Appar ska också ha en tillgänglighetsredogörelse.

Det är samma tillgänglighetskrav på appar som för webbplatser men det finns några riktlinjer som är extra viktiga när det gäller just appar.

  • Det ska vara möjlighet att zooma innehållet då skärmens storlek ofta är liten på mobila enheter.
  • Se till att det är tillräcklig kontrast eftersom mobila enheter ofta används i miljöer med olika starkt ljus, till exempel i solljus.
  • Innehåll ska inte vara låst till en liggande eller stående vy. Användaren ska själv kunna välja om man föredrar en liggande eller stående vy.
  • Var noga med storleken på klickbara ytor och avstånd, eftersom skärmen är mindre och det kan vara svårare med precisionen.

Läs mer om tillgänglighetskrav och appar på sidan - Tillgängligt innehåll här på intranätet.Kontaktinformation

Vill du veta mer, kontakta: