goteborg.se-möte 16 september 2021

Den 16 september hade vi höstens första goteborg.se-möte och nu känns ju digitalt som det nya normala. På mötet pratade vi om nästa steg i underhållsåret 2021 och att revideringen av goteborg.se gör att det arbetet är minst lika viktigt som vanligt.

Årets fokus i underhållsåret är att rensa

Se över vilken information som är nödvändig och rensa bort allt som inte är viktigt, allt som står på fler ställen och allt som inte längre är aktuellt.
Nu förbereder vi också för en utfasning av den särskilda Covid-19-strukturen på goteborg.se i dialog med de som är ansvariga för sidorna.

DIGG har granskat goteborg.se

Vi berättade att vi har blivit granskade av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG och de hittade några förbättringsområden där vi som redaktörer ska vara särskilt uppmärksamma. Till exempel att:

  • använda rätt rubriknivåer.
  • skriva alt-texter på bilder (alternativt sätt tom alt-text). 
  • skriva tydliga länktexter.

Ny kakvarning och nytt statistikverktyg

Vi har en ny kakvarning.  Så tänk på att inte bädda in något som ger andra kakor än de vi nämner i kakvarningen och på kaksidan. Utgå från den när vi uppdaterar era kakvarningar för egna webbplatser.

Nytt statistikverktyg är på gång inom kort. Vi kommer använda Siteimprove och utbildningar i hur det funkar kommer. 

Nya Serviceguiden

Planen är att redaktörer får tillgång i mitten av december och vi lanserar nya serviceguiden utåt i mitten av januari.

Följ @goteborgsstads på instagram

Göteborgs Stad finns nu på instagram som @goteborgstads och vi har ett nytt beställningsformulär där det nu går att tipsa om inlägg på både Göteborgs Stads facebooksida och instagramkonto.
Formuläret finns i Serviceportalen:  Boka inlägg på Göteborgs Stads Facebook och instagram

 Här finns presentationen från mötet:

goteborg.se-möte september 2021.pptx (sharepoint.com)

Kontaktinformation

Vid frågor, kontakta: