Fler lagar och regler

Upphovsrättslagen, Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering, lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, språklagen och mediernas egna användaravtal. Det finns många bestämmelser som du som publicerar i digitala kanaler behöver ha kunskap om. Här finns en sammanfattning.

Upphovsrätt

Upphovsrättslagen skyddar konstnärligt skapande som foto, illustrationer, musik och film. Du får inte publicera sådant innehåll i Göteborgs Stads kanaler som du inte har avtal med upphovsinnehavaren om att få använda. Bilder och filmklipp från Mediabanken går alltid bra att använda.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk – Riksdagen.se

Arkivering och gallring i digitala kanaler

Regionarkivet har tagit fram en handledning om vad som gäller för allmänna handlingar på webben, hur innehåll på webbplatser och sociala medier arkiveras samt vilka gallringsbeslut som är aktuella.

Samlad information om arkivering i digitala kanaler

Ansvar för kommentarsfält

I kanaler där användare kan lämna meddelanden som andra användare kan läsa gäller Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Den som tillhandahåller kanalen har ansvar för att hålla uppsikt och ta bort meddelanden som uppenbart utgör uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring eller meddelanden där den postande användaren uppenbart gjort intrång i upphovsrätten.

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor - Riksdagen.se

Språklagen

I språklagen finns bestämmelser om språkanvändning i offentlig verksamhet. Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk.

Du som skriver texter och publicerar information i Göteborgs Stads externa digitala kanaler har ett ansvar för att se till texterna är begripliga och relevanta.

Klarspråk och skrivhandbok

Språklag 2009:600  – Riksdagen.se

Mediernas egna användaravtal

När du startar ett konto eller en sida, ingår du också ett avtal med ägaren av det sociala mediet. Alla sociala medier har egna användaravtal och de är olika sinsemellan. Precis som med alla andra avtal, är det bra att du läser det finstilta innan du skriver under och att du är medveten om vilka villkor som gäller.