Förvaltningsredaktörer och vice - kontaktuppgifter

Alla förvaltningar har en utsedd förvaltningsredaktör, FR och en vice FR. De bolag som valt att ha innehåll på goteborg.se har en bolagsredaktör.

Kom ihåg att meddela ändringar till:
support.digitalakanaler@goteborg.se 

Fackförvaltningar

Arkivnämnden/Regionarkivet

Joanna Glad 701 50 21
Linda Johansson 701 50 97

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Hans Luthman 368 30 18
Lina Karle  368 31 44

Fastighetskontoret

Jennie Olsson 368 10 77
Monica Colltyd

Förskoleförvaltningen

Patrik Rosell 367 63 48
Sofia Grymer 365 10 81

Förvaltningen för funktionsstöd

Jakob Säw

Grundskoleförvaltningen

Karin Jofur 365 30 49
Sharon Raoufi 367 33 58
Anders Feldt 366 83 55

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Linnea Hagman
Joanna Klasén 368 21 19

Inköp och upphandling

Cecilia Wannebo 334 37 67 föräldraledig from 13 dec
Johanna Hellén 336 37 37

Intraservice

Mikael Westerlind 367 81 31, 076-7646365
Carmen Claesson 367 80 83

Konsument- och medborgarservice

Emelie Borg 365 09 42
Nadja Andersson 365 09 68

Kretslopp och vatten

Thorbjörn Jonsson 368 27 60
Frida S Gustavsson 368 74 52

Kulturförvaltningen

Johan Johansson 368 32 02
Johanna Olander 368 31 98

Lokalförvaltningen

Karin Mondet-Larsson, 365 06 25
Parasto Javanshir 365 02 76

Miljöförvaltningen

Louise Alfredson 368 38 17
Peter Löwendahl 368 38 51

Park- och Natur

Christina Petersson 365 57 11
Angelique Rooth 365 57 21

Socialförvaltningen Centrum

Åsa Henskog

Socialförvaltningen Hisingen

Sophia Kristensson

Socialförvaltningen Nordost

Vio Szabo

Socialförvaltningen Sydväst

Sven Bjerde 367 90 61

Stadsbyggnadskontoret

Nina Sunde 368 18 26
Gunnar Åkerström 368 15 44

Stadsledningskontoret och Valnämnden

Carin Rothell 368 05 04
Jessica Lindroth 368 01 46

Stadsrevisionen

Nina Wiklander 368 07 14 ( tjänstledig t.om. 15/4)
Anna Magnusson vikarierar 368 07 14

Trafikkontoret

Malin Blidkvist 0728-55 39 23
Rebecca Havedal 368 28 60

Utbildningsförvaltningen

Hilma Sandstedt 367 00 11
Gunilla Ohlsson Ottosson 367 01 73

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Annika Bergstrand

Bolagsredaktörer (förvaltningsredaktörer) 

Gotevent

Lars Dahlström 368 45 12 (ej med på DL-lista för FR)
Mikael Persson 368 43 02 (ej med på DL-lista för FR)

Grefab

Liselotte Torgerson 368 58 04
Karin Fredell

Göta Lejon AB

Magnus Svedmark 368 55 02

Göteborgs Stads kollektivtrafik AB

Cathleen Poisson

Göteborgs Stads Leasing AB

Malin Carlsson 368 46 46

Stadshus AB

Katharina Strömseng 368 54 51