EDKA - Externa Digitala Kanaler Ansvarig

Alla förvaltningar och bolag har en utsedd person med ansvar för den egna förvaltningens/ bolagets externa digitala kanaler.

Meddela ändringar till: support.digitalakanaler@goteborg.se 

Fackförvaltning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Hans Luthman, kommunikatör
hans.luthman@arbvux.goteborg.se
Telefon: 031-368 30 18

Fastighetskontoret

Mona Lödemel Kommunikatör
mona.lodemel@fastighet.goteborg.se
031-368 12 20

Förskoleförvaltningen

Patrik Rosell Kommunikatör
patrik.rosell@forskola.goteborg.se
031-367 63 48

Förvaltningen för funktionsstöd

Jakob Säv
jakob.sav@funktionsstod.goteborg.se
tel

Grundskoleförvaltningen

Aneta Purwin Kommunikatör
aneta.purwin@grundskola.goteborg.se
073-5959548

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Linnea Christensen Kommunikatör 
linnea.christensen@ioff.goteborg.se
031-

Inköp och upphandling

Annelie Gärdmark Chef kommunikation och kund
annelie.gardmark@ink.goteborg.se
031-366 37 26, 031-366 37 00

Intraservice

Hanna Wedin Utvecklingsledare
hanna.wedin@intraservice.goteborg.se 
031-367 84 04, 0708-808072

Konsument- och medborgarservice

Anna Corneliusson, verksamhetsutvecklare
anna.corneliusson@kom.goteborg.se
031-365 09 57

Kretslopp och vatten

Frida Gustavsson Kommunikatör
frida.s.gustavsson@kretsloppochvatten.goteborg.se
031-368 73 66

Kulturförvaltningen

Jenny Johansson, kommunikationsstrateg
jenny.johansson@kultur.goteborg.se
031-368 36 43

Lokalförvaltningen

Karin Mondet-Larsson
karin.larsson@lf.goteborg.se
031-365 06 25

Anja Bäckström Kommunikatör 
anja.backstrom@lf.goteborg.se 
031-365 01 33, 0736-639856

Miljöförvaltningen

Louise Alfredson Kommunikatör
louise.alfredson@miljo.goteborg.se
031-368 38 17, 072-856 72 34

Park- och natur

Christina Petersson Kommunikatör
christina.petersson@ponf.goteborg.se
031-365 57 11

Regionarkivet

Joanna Glad Kommunikatör
joanna.glad@arkivnamnden.goteborg.se 
031-701 50 21, 072-856 69 81

Socialförvaltningen Centrum

Åsa Henskog
asa.henskog@socialcentrum.goteborg.se
tel


Socialförvaltningen Hisingen

Sophia Kristensson
sophia.christensen@socialhisingen.gotebborg.se
tel


Socialförvaltningen Nordost

Vio Szabo
vio.szabo@socialnordost.goteborg.se
tel


Socialförvaltningen Sydväst

Sven Bjerde Kommunikatör
sven.bjerde@socialsydvast.goteborg.se
031-367 90 61 

Stadsbyggnadskontoret

Anna Hartung Kommunikationschef
anna.hartung@sbk.goteborg.se
031-368 15 66, 

Stadsledningskontoret

Jessica Lindroth Kommunikationsstrateg 
Jessica.lindroth@stadshuset.goteborg.se
031-3680165, 073-676 83 97

Stadsrevisionen

Nina Wiklander Kommunikatör
nina.wiklander@stadsrevisionen.goteborg.se
031-368 07 14

Trafikkontoret

Malin Blidkvist Kommunikatör
malin.blidkvist@trafikkontoret.goteborg.se 
031-368 29 23

Utbildningsförvaltningen

Hilma Sandstedt Kommunikatör 
hilma.sandstedt@educ.goteborg.se
031-367 00 11

 

Bolag

Boplats Göteborg AB

Mats Ekblad
mats.ekblad@boplats.se
031-100 254

Business region

Carina Andersson koordinator
Carina.andersson@businessregion.se
031-367 61 37

Egnahemsbolaget

Camilla Tim Elliot Marknads- och  kommunikationschef
camilla.tim.elliot@egnahemsbolaget.se
031-7077144

Familjebostäder i Göteborg AB

Katrin Amgarth Chef marknad och kommunikation
katrin.amgarth@familjebostader.se
031-731 67 79, 0706-25 26 81

Framtiden Byggutveckling AB

Catrine Andersson Kommunikatör
catrine.andersson@framtiden.se
031-773 83 47, 0706-03 66 20

Försäkrings AB Göta lejon

Magnus Svedmark Kommunikationsstrateg
magnus.svedmark@gotalejon.goteborg.se
031-368 55 02, 0727-29 55 09

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Pia Johnson Marknads- och kommunikationschef
pia.johnson@goteborgslokaler.se
031-33 50 120, 0709-649 120

GotEvent

Mikael Persson
mikael.persson@gotevent.se
031-368 43 02, 0707-611889

Grefab

Liselotte Torgerson Administrativ samordnare
liselotte.torgerson@grefab.se
031-3685804

GRYAAB

Sofia Cullberg Kommunikatör
sofia.cullberg@gryaab.se 
031-64 74 04. 0705 79 74 04

Göteborg & Co

Anders Fahl 
anders.fahl@goteborg.com
031 368 41 27, 0730 33 06 50

Göteborg Energi

Andreas Welinder Enhetschef CRM
andreas.welinder@goteborgenergi.se
031 633 112, 073 075 69 23

Göteborgs hamn

Maja Carltoft Web Strategy manager
maja.carltoft@portgot.se
031 368 75 53, 0705 40 88 34

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Jenny Larsson
jenny.larsson@sparvagen.goteborg.se

Göteborgs Spårvägar

Annette Johansson Kommunikationschef
annette.johansson@sparvagen.goteborg.se
031 732 11 47, 072 200 99 39

Göteborgs Stads Bostads AB

Catarina Hagwall Chef marknad och kommunikation
catarina.hagwall@bostadsbolaget.se
031-731 50 43, 076-77 52 555

Göteborgs Stads Leasing AB

Malin Carlsson IT-strateg
malin.carlsson@gsl.goteborg.se
031-368 46 46, 070-510 16 73

Göteborgs Stads Parkerings AB

Eva Corell Kommunikationschef 
eva.corell@p-bolaget.goteborg.se
031-774 37 49, 0722-48 34 18

Göteborgs Stadshus AB

Katharina Jonsson Kommunikations- och kansliansvarig 
katharina.jonsson@gshab.goteborg.se 
031-368 54 51, 072-526 57 22

Göteborgs Stadshus AB:s filial i Bryssel

Sebastian Marx  Filialchef e
uropean.office@cityhall.goteborg.se 
+32 (0)2 274 55 42

Göteborgs Stadsteater AB

Ulrika Sonn Marknadschef
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se
031-7087011

Higab

Martin Högqvist Kommunikatör
martin.hogqvist@higab.se
031-368 53 38

Liseberg

Johannes Rösell, Onlinespecialist
johannes.rosell@liseberg.se
031-733 01 20

Poseidon

Linda Thorsson Informationschef
linda.thorsson@poseidon.goteborg.se

Renova Ab

Marie-Louice Flach Kommunikationsavdelningen
marie-louice.flach@renova.se 
031-618706

Störningsjouren i Göteborg AB

Annika Öby tf VD
annika.oby@storningsjouren.goteborg.se
031-773 83 81

Älvstranden utveckling AB

Melina Garhed Bolagskommunikatör
melina.garhed@alvstranden.goteborg.se
31-368 96 09