Kontaktuppgifter till förvaltningsredaktörer

Alla förvaltningar har en utsedd förvaltningsredaktör - FR och en vice FR. De bolag som valt att ha innehåll på goteborg.se har en bolagsredaktör. Här finns kontaktuppgifter till alla förvaltningsredaktörer, vice förvaltningsredaktörer och bolagsredaktörer.

Meddela ändringar till: support.digitalakanaler@goteborg.se
Tips! Genom att trycka ctrl+f kan du söka efter den förvaltning eller bolag du letar förvaltningsredaktör för. 

Förvaltningar

Arkivnämnden/Regionarkivet

Joanna Glad
Telefon: 031-701 50 21
Linda Johansson
Telefon: 031-701 50 97

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Chatarina Jätmark
Telefon: 031-368 30 70
Lina Karle 
Telefon: 031-368 14 89

Demokrati och medborgarservice

Nadja Andersson 
Telefon: 031-365 09 68

Sofia Westman
Telefon: 031-368 09 45

Fastighetskontoret

Anna Magnusson
Telefon: 031-368 11 48
Monica Collryd
Telefon: 031-368 13 25

Förskoleförvaltningen

Madelene Szabo
Telefon: 0739-82 75 88

Förvaltningen för funktionsstöd

Johan Twedberg
Telefon: 031-366 90 07

Grundskoleförvaltningen

Karin Jofur
Telefon: 031-365 30 49
Sharon Raoufi
Telefon: 031-367 33 58
Anders Feldt 
Telefon: 031-366 83 55

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Hanna Wadefalk
Telefon: 031-368 20 18
Heidi Lall
Telefon: 031-368 20 21

Inköp och upphandling

Olle Berntson
Telefon: 031-366 37 26

Karin Svenner
Telefon 031-366 37 37

Intraservice

Mikael Westerlind
Telefon: 031-367 81 31, 076-7646365
Carmen Claesson
Telefon: 031-367 80 83

Kretslopp och vatten

Thorbjörn Jonsson
Telefon: 031-368 27 60
Frida S Gustavsson
Telefon: 031-368 73 66

Kulturförvaltningen

Johan Johansson
Telefon: 031-368 32 31
Johanna Olander
Telefon: 031-368 31 98

Lokalförvaltningen

Karin Mondet-Larsson
Telefon: 031-365 06 25
Parasto Javanshir
Telefon: 031-365 02 76

Miljöförvaltningen

Louise Alfredson
Telefon: 031-368 38 17
Veronica Orrebrink
Telefon: 031-368 38 05

Park- och Natur

Peter Sundberg Åbrandt

Christina Petersson
Telefon: 031-365 57 11

Socialförvaltningen Centrum

Åsa Henskog
Telefon: 031-366 49 04
Kristina Ahlinder
Telefon: 031-368 81 00

Socialförvaltningen Hisingen

Samar Thawabteh
Telefon: 031-365 10 58
Annika Bjerstaf
Telefon: 031-365 10 12

Socialförvaltningen Nordost

Vio Szabo
Telefon: 031-365 10 12
Jenny Segersten
Telefon: 072-856 52 91

Socialförvaltningen Sydväst

Sven Bjerde 
Telefon: 031-367 90 61
Anders Magnusson
Telefon: 031-367 93 28

Stadsbyggnadskontoret

Nina Sunde
Telefon: 031-368 18 26
Emma Sjöberg
Telefon: 031-368 15 54

Stadsledningskontoret och Valnämnden

Carin Rothell
Telefon: 031-368 05 04

Julia Leijon from augusti

Jessica Lindroth
Telefon: 031-368 01 46

Stadsrevisionen

Sven Lindström 
Telefon: 031-368 07 14
Anna Magnusson (vikarierar)
Telefon: 031-368 07 14

Trafikkontoret

Malin Blidkvist
Telefon: 031-368 29 23, 0728-55 39 23
Rebecca Havedal
Telefon: 031-368 28 60

Utbildningsförvaltningen

Hilma Sandstedt
Telefon: 031-367 00 11
Gunilla Ohlsson Ottosson
Telefon: 031-367 01 73

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Annika Bergstrand
Telefon: 031-365 40 57
Catrine Källström
Telefon: 031-365 80 18
Sofia Thunarf
Telefon: 031-366 11 99

Bolag

Gotevent

Lars Dahlström (ej med på DL-lista för FR)
Telefon: 031-368 45 12
Mikael Persson (ej med på DL-lista för FR)
Telefon: 031-368 43 02

Grefab

Liselotte Torgerson
Telefon: 031-368 58 04
Karin Fredell
Telefon: 031-368 58 05

Göta Lejon AB

Magnus Svedmark
Telefon: 031-368 55 02

Lina Björklund
Telefon 031-365 55 01

Göteborgs Stads kollektivtrafik AB

Cathleen Poisson
Telefon: 031-732 11 69

Göteborgs Stads Leasing AB

Malin Carlsson
Telefon: 031-368 46 46

Stadshus AB

Katharina Strömseng
Telefon: 031-368 54 51