Kontaktuppgifter till Externa Digitala Kanaler Ansvarig - EDKA

Alla förvaltningar och bolag har en utsedd person med ansvar för den egna förvaltningens/bolagets externa digitala kanaler.

Meddela ändringar till:  support.digitalakanaler@goteborg.se 
Tips! Genom att trycka ctrl+f kan du söka efter den förvaltning eller bolag du letar EDKA för. 

Fackförvaltning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Tanja Bamroat, IT-verksamhetsutvecklare
tanja.bamroat@arbvux.goteborg.se
Telefon: 031-368 31 03

Demokrati och medborgarservice

Anna Corneliusson, Verksamhetsutvecklare
anna.corneliusson@demokratimedborgarservice.goteborg.se
Telefon: 031-365 09 57

Fastighetskontoret

Alexander Ljungqvist, Kommunikatör
alexander.ljungqvist@fastighet.goteborg.se
Telefon: 031-368 13 35

Förskoleförvaltningen

Madelene Szabo, Kommunikatör
madelene.szabo@forskola.goteborg.se
Telefon: 031-367 63 50

Förvaltningen för funktionsstöd

Johan Twedberg, Kommunikatör
johan.twedberg@funktionsstod.goteborg.se
Telefon: 031-366 90 07

Grundskoleförvaltningen

Aneta Purwn, Kommunikatör
aneta.purwin@grundskola.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 61

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Hanna Wadefalk, Kommunikatör
hanna.wadefalk@ioff.goteborg.se
Telefon: 070-761 20 35

Inköp och upphandling

Annelie Gärdmark, Chef kommunikation och kund
annelie.gardmark@ink.goteborg.se
Telefon: 031-366 37 26, 031-366 37 00

Intraservice

Hanna Wedin, Utvecklingsledare
hanna.wedin@intraservice.goteborg.se
Telefon: 031-367 84 04, 0708-808072

Kretslopp och vatten

Frida Gustavsson, Kommunikatör
frida.s.gustavsson@kretsloppochvatten.goteborg.se
Telefon:031-368 73 66

Kulturförvaltningen

Rebecca Wessberg, Kommunikatör
rebecca.wessberg@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-368 31 90

Lokalförvaltningen

Karin Mondet-Larsson, Kommunikatör
karin.larsson@lf.goteborg.se
Telefon: 031-365 06 25

Anja Bäckström, Kommunikatör
anja.backstrom@lf.goteborg.se
Telefon: 031-365 01 33, 0736-639856

Miljöförvaltningen

Louise Alfredson, Kommunikatör
louise.alfredson@miljo.goteborg.se
Telefon: 031-368 38 17, 072-856 72 34

Park- och natur

Christina Petersson, Kommunikatör
christina.petersson@ponf.goteborg.se
Telefon: 031-365 57 11

Regionarkivet

Joanna Glad, Kommunikatör
joanna.glad@arkivnamnden.goteborg.se
Telefon: 031-701 50 21, 072-856 69 81

Socialförvaltningen Centrum

Åsa Henskog, Kommunikatör
asa.henskog@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 070-576 49 04

Kristina Ahlinder, Kommunikatör
kristina.ahlinder@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 072-855 34 40

Socialförvaltningen Hisingen

Samar Thawabteh, Kommunikatör
samar.thawabteh@socialhisingen.goteborg.se
Telefon: 070-638 68 16

Socialförvaltningen Nordost

Vio Szabo, Kommunikatör 
vio.szabo@socialnordost.goteborg.se
Telefon: 073-986 65 10

Socialförvaltningen Sydväst

Sven Bjerde, Kommunikatör
sven.bjerde@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 61 

Stadsbyggnadskontoret

Malin Blidkvist, Kommunikatör
malin.blidkvist@trafikkontoret.goteborg.se
Telefon: 031-368 29 23


StadsledningskontoretStadsrevisionen

Sven Lindström, Kommunikationsansvarig
sven.lindstrom@stadsrevisionen.goteborg.se
Telefon: 031-368 07 14

Trafikkontoret

Malin Blidkvist, Kommunikatör
malin.blidkvist@trafikkontoret.goteborg.se
Telefon: 031-368 29 23

Utbildningsförvaltningen

Hilma Sandstedt, Kommunikatör
hilma.sandstedt@educ.goteborg.se
Telefon: 031-367 00 11

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Ulrika Cedervall

ulrika.cedervall@aldrevardomsorg.goteborg.se
Telefon: 031-366 11 78

Bolag

Boplats Göteborg AB

Mats Ekblad, Kommunikatör
mats.ekblad@boplats.se
Telefon: 031-100 254

Business region

Carina Andersson, Koordinator
carina.andersson@businessregion.se
Telefon: 031-367 61 37

Egnahemsbolaget

Camilla Tim Elliot, Marknads- och  kommunikationschef
camilla.tim.elliot@egnahemsbolaget.se
Telefon: 031-707 71 44, finns ej med på DG-lista

Familjebostäder i Göteborg AB

Katrin Amgarth, Chef marknad och kommunikation
katrin.amgarth@familjebostader.se
Telefon: 031-731 67 79, 0706-25 26 81 , finns ej med på DG-lista

Framtiden Byggutveckling AB

Catrine Andersson, Kommunikatör
catrine.andersson@framtiden.se
Telefon: 031-773 83 47, 0706-03 66 20 , finns ej med på DG-lista

Försäkrings AB Göta lejon

Magnus Svedmark, Kommunikationsstrateg
magnus.svedmark@gotalejon.goteborg.se
Telefon: 031-368 55 02, 0727-29 55 09

Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler

Pia Johnson Marknads- och kommunikationschef
pia.johnson@goteborgslokaler.se
Telefon: 031-33 50 120, 0709-649 120

GotEvent

Mikael Persson, Informationsansvarig
mikael.persson@gotevent.se
031-368 43 02, 0707-611889

Grefab

Liselotte Torgerson, Administrativ samordnare
liselotte.torgerson@grefab.se
Telefon: 031-368 58 04

GRYAAB

Sofia Cullberg Kommunikatör
sofia.cullberg@gryaab.se
Telefon: 031-64 74 04, 0705 79 74 04

Göteborg & Co

Anders Fahl
anders.fahl@goteborg.com
Telefon:031-368 41 27, 0730-33 06 50

Göteborg Energi

Andreas Welinder, Enhetschef CRM
andreas.welinder@goteborgenergi.se
Telefon: 031-633 112, 073-075 69 23 , finns ej med på DG-lista

Göteborgs hamn

Maja Carltoft, Web Strategy manager
maja.carltoft@portgot.se
Telefon: 031-368 75 53, 0705-40 88 34 , finns ej med på DG-lista

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Jenny Larsson, Personalplanerare
jenny.larsson@sparvagen.goteborg.se
Telefon: 073-051 26 90

Göteborgs Spårvägar

Julia Forsberg, kommunikatör
julia.forsberg@sparvagen.goteborg.se
Telefon: 031-732 10 35

Göteborgs Stads Bostads AB

Catarina Hagwall, Chef marknad och kommunikation
catarina.hagwall@bostadsbolaget.se
Telefon: 031-731 50 43, 076-77 52 555

Göteborgs Stads Leasing AB

Malin Carlsson, IT-strateg
malin.carlsson@gsl.goteborg.se
Telefon: 031-368 46 46, 070-510 16 73

Göteborgs Stads Parkerings AB

Eva Corell, Kommunikationschef
eva.corell@p-bolaget.goteborg.se
Telefon: 031-774 37 49, 072- 248 34 18 , finns ej med på DG-lista

Göteborgs Stadshus AB

Katharina Jonsson Kommunikations- och kansliansvarig
katharina.jonsson@gshab.goteborg.se
Telefon: 031-368 54 51, 072-526 57 22 , finns ej med på DG-lista

Göteborgs Stadshus AB:s filial i Bryssel

Saga Barnard, Handläggare och kontorschef
uropean.office@cityhall.goteborg.se 
Telefon: +32 (0)2-274 55 42

Göteborgs Stadsteater AB

Ulrika Sonn, Marknadschef
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se
Telefon: 031-708 70 11

Higab

Malin Strandlund, Kommunikatör
malin.strandlund@higab.se
Telefon: 031-368 53 38

Liseberg

Johannes Rösell, Onlinespecialist
johannes.rosell@liseberg.se
Telefon: 031-733 01 20 , finns ej med på DG-lista

Poseidon

Linda Thorsson, Informationschef
linda.thorsson@poseidon.goteborg.se

Renova AB

Marie-Louice Flach, Kommunikationsavdelningen
marie-louice.flach@renova.se
Telefon: 031-618 706

Störningsjouren i Göteborg AB

Annika Öby, TF VD
annika.oby@storningsjouren.goteborg.se
Telefon: 031-773 83 81

Älvstranden utveckling AB

Melina Garhed Bolagskommunikatör
melina.garhed@alvstranden.goteborg.se
Telefon: 031-368 96 09