Hit vänder du dig

Tre förvaltningar har nyckelroller i arbetet med externa digitala kanaler, demokrati och medborgarservice, Intraservice och stadsledningskontoret. De svarar på olika frågor och områden.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret svarar på hur Göteborgs Stads policy för kommunikation ska efterlevas i externa digitala kanaler. Stadsledningskontoret arbetar med stadenövergripande frågor, till exempel kriskommunikation.

Övergripande ansvar för stadens kommunikation

Kommunikationsdirektör Helena Mehner, stadsledningskontoret
telefon: 031-368 06 03
e-post:  helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Demokrati och medborgarservice

Redaktionellt stöd

Kontakta  demokrati och medborgarservice om du har frågor och beställningar som inte går via formulär på serviceportalen. Det kan till exempel vara att prata igenom en idé till kommunikation i någon digital kanal, att vilja lyfta en aktuellt på startsidan på goteborg.se, beställa en huvudpuff eller få upp eller dela något på stadens Facebook-sida. 

Mejla till vår support: support.digitalakanaler@goteborg.se 

Om du vill beställa behörigheter, direktlänkar och liknande för goteborg.se gör du det direkt i Serviceportalen. 

När du snabbt behöver hjälp

Det kan inträffa dramatiska, oplanerade händelser som behöver kommuniceras, där inte stadens krisorganisation har gått igång. Eller så behöver du snabbt komma i kontakt med oss på  demokrati och medborgarservice för annat redaktionellt stöd.

Kontakta oss direkt på vår akuta supporttelefon: 031-365 09 00, vardagar klockan 8‒16.30.

Utanför kontorstid kontaktar du stadsledningskontorets kommunikationsavdelning.

Semestertider och helgtider

För bästa service ber vi er planera större aktiviteter, framförallt inför helger och sommarledigheter och kontakta oss i god tid innan.

Intraservice

Teknisk support och felanmälan

Har du tekniska problem med publiceringsverktyg eller andra funktioner mejlar du Intraservice: support.intraservice@intraservice.goteborg.se.