kalendarium.goteborg.se

Ett av målen med kalendariet är att göteborgarna ska ha möjlighet att enklare hitta alla aktiviteter staden arrangerar och gärna de som är utan kostnad.

Alla medarbetare som har gbg3000-inloggning (gbg3000-ID) kan mata in uppgifter i kalendariet.

Kalendariet riktar sig till alla boende i Göteborg i första hand. Vissa aktiviteter i kalendariet kan vara intressanta för besökare/turister men större evenemang som ska locka besökare till staden platsar mer i evenemangskalendern på goteborg.com (stadens turistsajt).