Anmälan till grundutbildning goteborg.se

Välkommen att anmäla ( och avanmäla) personer till den obligatoriska grundutbildningen för publiceringsansvariga på goteborg.se här. Det är enbart förvaltningsansvariga och vice som anmäler och avanmäler.

Plats: Utbildningen är digital.  Kallelse med teams-länk skickas ut cirka en vecka före utbildningen.
Tid: kl 9 -11:30 

Här kan du se vad grundutbildningen innehåller


OBS!
Det är enbart förvaltningsredaktör och vice förvaltningsredaktör som anmäler och avanmäler personer till grundutbildningen. 

Anmälan till grundutbildningen:
Här anmäler du en eller flera publiceringsansvariga till grundutbildning:

Våren 2021

Frågor och synpunkter på utbildningarna och anmälan skickar du till: support.digitalakanaler@goteborg.se