Utbildningar goteborg.se

Alla som ska publicera på goteborg.se behöver gå den obligatoriska grundutbildningen och även få en behörighet för det som ska utföras.

Till dig som ska kunna publicera på goteborg.se

För att få behörighet att publicera på enhetssidor eller kategorisidor på goteborg.se behöver du gå en obligatorisk grundutbildning och därefter få behörighet till publiceringsverktyget WCM. Det är förvaltningsredaktören i din förvaltning som både beställer behörighet och anmäler dig till grundutbildningen. Du får behörigheten efter att du har gått grundutbildningen del 1.

Grundutbildning del 2 för dig som publicerar ansvarar förvaltningsredaktören i din förvaltning för. Del 2 innehåller mer praktiskt hur du ska göra för att publicera. Det gäller både kategori- och enhetssidor.

Till dig som är förvaltningsredaktör

Du som förvaltningsredaktör beställer behörighet till den person ska ska vara publiceringsansvarig på goteborg.se. Det gäller både för kategori- och enhetssidor. Det gör du via formulär på beställningsportalen OCH du bokar också in personen på någon av de utbildningstillfällen du ser här nedan.

Vissa behöver inte gå grundutbildningen....
Om den som publicerar endast ska uppdatera enstaka dokument som till exempel en matsedel krävs ingen grundutbildning. Däremot kan personen behöva stöd och hjälp av dig som förvaltningsredaktör med hur man faktiskt gör på sidan när man uppdaterar och redigerar, del 2. Meddela alltid vem som ska publicera vad till support.digitalakanaler@goteborg.se samtidigt som du beställer behörigheten.

Grundutbildning del 1: goteborg.se och klarspråk

 • Vad är goteborg.se och klarspråk på webben
 • Mål och uppdrag och hur webben hänger ihop med stadens övriga kommunikation
 • Ansvar och roller, arbetsfördelning inom staden
 • Varför obligatorisk utbildning för dem som ska publicera
 • Stöd och manualer: Hitta snabbt och uppslagsboken för dig som publicerar på goteborg.se
 • Vad vet vi om besökaren på goteborg.se - statistik för att förstå hur man ska tänka när man väljer kanal, formulerar osv
 • Varför det ser ut som det gör? De olika delarna på goteborg.se
 • Hur vi ser till att innehållet är uppdaterat och korrekt; Underhållsplan
 • Att skriva för webben
 • Språklagens budskap - vi SKA uttrycka oss vårdat, enkelt och begripligt
 • Vem ska läsa och förstå det du publicerar
 • Tillgänglighet -  varför och hur?
 • Bemötande, tonalitet, normkritiskt förhållningsätt i praktiken?
 • Sökbarhet - vikten av tydliga och smarta rubriker, ingresser, underrubriker, länktexter
 • Praktiska klarspråksövningar

Anmälan till grundutbildningen gör du här

 

Utbildningsmaterial med powerpointpresentationer finns här 

Grundutbildning del 2: Att publicera på enhetssidor och kategorisidor

För publiceringsansvariga på enhetssidor

Del 2 - Att publicera - genomförs lokalt av förvaltningsredaktören i respektive förvaltning.

Syftet är att du efter utbildningen ska veta vad som är möjligt och omöjligt på enhetssidorna och hur du gör rent praktiskt.

Handledning - publicera på enhetssidor

För publiceringsansvariga på kategorisidor

Del 2 - Publicera innehåll på kategorisidor på goteborg.se

Förvaltningsredaktören har också genomgång för de lokala redaktörer som ska uppdatera innehåll på kategorisidorna på goteborg.se.

Handledning - publicera på kategorisidor

Frågor om utbildningarna kan du ställa dels till förvaltningsredaktören i din förvaltning eller bolag men självklart också till webbstrategiska: support.digitalakanaler@goteborg.se

Ny förvaltningsredaktör eller vice?

Om du är ny förvaltningsredaktör finns det utbildning för dig också. Webbstrategiska kallar till introduktionsutbildning för nya förvaltningsredaktörer och vice när det finns behov. Här ser du vad vi går igenom vid de utbildningstillfällena. Är du ny kan du mejla support.digitalakanaler@goteborg.se och meddela så samlar vi en grupp.