Principer för kontaktuppgifter på goteborg.se

Principerna gäller främst för kanalen goteborg.se men kan användas för alla stadens externa digitala kanaler.

Vi vill presentera kontaktuppgifter på ett konsekvent sätt oavsett vilken kanal de visas i så att:

  • besökaren ska hitta kontaktuppgifterna
  • besökaren ska kunna använda och få bra service
  • verksamheten ska kunna hantera synpunkter och frågor på ett effektivt och konsekvent sätt.

Principer för kontaktuppgifter på goteborg.se

Vi hänvisar till den funktion som kan ge bäst service

Kontaktuppgifterna ska leda till de funktioner som ger bäst service för att besvara besökarens frågor eller handlägga deras ärenden. Om det är kontaktcenter som ska kunna svara i första hand ska kontaktuppgifterna gå dit. Om det är verksamheten själv som kan ge bästa svaren ska uppgifterna gå dit.

Vi använder Serviceguiden som källa för alla kontaktuppgifter

Uppdatering och revidering av kontaktuppgifter sker på ett och samma ställe - i serviceguiden. Härifrån kan kontaktuppgifterna hämtas och visas i en mängd olika sammanhang.  Fördelen med den här lösningen är främst att uppgifterna finns på ETT ställe. När ansvarig för kontaktuppgifter gör en förändring i serviceguiden ändras det också på alla ställen där de visas. Det sparar tid och ökar kvaliteten i våra digitala kanaler.

Vi undviker kontaktuppgifter till enskilda personer

Det är viktigt att vi är tillgängliga via de kontaktvägar vi anger. Frågor ska inte behöva bli obesvarade på grund av att enskilda medarbetare är sjuka, på semester eller har slutat. Därför ska vi undvika kontaktuppgifter till enskilda personer.

Använd istället funktionsbrevlådor eller funktionstelefoner. Om inte funktionsbrevlådor/-telefoner finns, ange hellre en generell kontaktuppgift som kontaktcenter eller förvaltningsbrevlåda.

Vi undviker kontaktuppgifter till externa aktörer

Eftersom vi aldrig kan veta när andra myndigheter, organisationer, entreprenörer och andra externa aktörer ändrar sina kontaktuppgifter ska vi endast hänvisa till deras egna webbplatser. Vi ska aldrig lägga in externa aktörers kontaktuppgifter i Serviceguiden eller i våra artiklar på goteborg.se.