Principer för interna sökmotorn på goteborg.se

Det här dokumentet handlar om interna sökmotorn på Göteborgs Stads webbplats. Dokumentet fokuserar på användandet på webbplatsen goteborg.se, även om det finns fler webbplatser inom portalmiljön som nyttjar sökmotorn. Sökmotorn är av typen Ayfie Locator (AL). Delar i detta dokument är kopplade till denna specifika produkts egenskaper och begränsningar (och skulle därmed förändras om vi bytte till en annan sökmotor), medan andra är av mer generell karaktär.

Indexering

Indexering för interna sökmotorn

I sökmotorn kan man styra vilket innehåll som indexeras och visas upp i sökresultaten på goteborg.se. Detta sker genom att dagligen, via en fristående applikation, generera några sitemaps som innehåller urlerna till de sidor som ska indexeras. 

Vad indexeras på domänen goteborg.se för interna sökmotorn?

 • Innehållssidor på goteborg.se
 • Genomgångssidor (begränsad indexering med hjälp av taggar, googleon/googleoff)
 • Enhetssidor (även särprofilerade)
 • Aktuellt/Nyheter
 • Nämndhandlingar (egen söksida)
 • Bolagshandlingar (egen söksida)
 • Vissa externa webbplatsers titlar

Träfflista och funktioner

Principer för träfflistan

 • Rubriken för varje sökträff är klickbar och leder till sökträffens målsida.
 • Det går att paginera/bläddra i sökresultatet på ett enkelt sätt
 • Antalet träffar presenteras för att ge användaren en insikt i om hen behöver snäva ner eller utöka sin sökning.
 • Ikoner används för att tydliggöra om en träff är en PDF (gäller endast bolags- och nämndhandlingar).

Sökordsförslag/Autocomplete

Vid sökning får användaren förslag på sökfrågor genom autocomplete, för att underlätta och effektivisera sökningen (se även Tillgängliga optimeringsverktyg). Förslagen baseras på titlarna av alla sidor på goteborg.se och det är orden i titlarna som matchas med det ordet användaren skriver in.

Autocomplete (Automatiska förslag)

 • Autocompletefunktionen ger besökaren förslag på tänkbara sökord när den skriver i sökrutan.
 • Autocompletefunktionen startar när två bokstäver skrivits in i sökrutan och matchas då mot en lista. Både ord som börjar med eller innehåller de inskrivna bokstäverna visas i listan. I dagsläget begränsas antalet returnerade matchningar till max 400.

Listan för autocompletefunktionen består av:

 • sidtitlar för portalsidor på goteborg.se
 • poster i Enhetskatalogen
 • rekommenderade sökträffar.

Rättstavning och rekommenderade träffar

Söken erbjuder endast rekommenderade träffar som i så fall läggs in i indexet för hand av systemadministratören. Rekommenderade träffar kan läggas in för externa webbplatser eller för den mest besökta sidan, när det finns många sidor med snarlik titel.

Sortering

Sökresultaten sorteras efter relevans.

Synonymer

Sökmotorn hanterar synonymer. Detta sker via en egendefinierad lista. Söker man på ”gatukök” får man även träff på sidor som innehåller synonymen ”korvkiosk”.

Förbjudna ord

Sökmotorn hanterar förbjudna ord via en egendefinierad lista. Söker man efter något av de förbjudna orden får man ingen förslag på träff från autocompletefunktionen. Det rör sig vanligtvis om ord som inte används inom kommunen.

Exkludering av hela eller delar av sidan

Med hjälp av metataggar på sidan eller specialtaggar för sökmotorn kan vi exkludera delar eller hela sidor ur sökresultatet. Exempelvis har vi exkluderat navigering, sidhuvud och sidfot från indexering.

Principer för hur nyheter och aktuellt presenteras

 • Nyheter och aktuellt presenteras i träfflistan tillsammans med övriga resultat.

Enstaka poster i Enhetskatalogen

 • Texten ”Enhetskatalogen” visas efter sidtiteln.

Strategi för sökmotorsoptimering

För att få ett konsekvent arbetssätt med sökmotorsoptimeringen har vi tagit fram en åtgärdstrappa som tydliggör vilka åtgärder som ska vidtas när.

Varje sökord som ska optimeras synas genom en sjugradig åtgärdstrappa där första steget är den mest föredragna åtgärden och sjunde steget är att se som en nödlösning. 

I åtgärdstrappan lyfts redaktionella innehållsändringar fram som de första valen (”Ändra innehåll”, ”Flytta innehåll” och ”Nytt innehåll”).

Anledningen till detta är att:

 • Åtgärder med hjälp av optimeringsverktygen kan ge negativa konsekvenser för andra sökord som är svåra att förutse.
 • Kvaliteten på träffarna i träfflistan generellt är högre (eftersom man slipper problem med till exempel rekommenderade sökträffar som leder till gamla eller borttagna sidor).
 • Redaktionella ändringar inte bara ger bättre träffar i sökmotorn på goteborg.se utan även i externa sökmotorer (till exempel Google).