Så här ser det ut på startsidan av goteborg.se idag, 15 juli 2019

Normkritisk granskning av goteborg.se 2018

I Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor kom 2017 önskemål om en ny normkritisk granskning av goteborg.se. Nationella sekretariatet för genusforskning fick uppdraget att granska. Nu är granskningen klar och sammanställd i en rapport.

Göteborgs Stad gjorde en genomlysning av goteborg.se 2012. Då granskades 15 av de mest välbesökta sidorna på goteborg.se utifrån ett normkritiskt perspektiv.

I Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor kom 2017 önskemål om en ny granskning. Webbstrategiska verksamheten gav Nationella sekretariatet för genusforskning uppdraget att granska. Även denna gång de 15 mest besökta sidorna samt nu även startsidan och sju enhetssidor. Nu är granskningen klar och sammanställd i en rapport.

Genom granskningen ville vi få svar på nedanstående frågor och rekommendationer för det fortsatta arbetet med normmedveten kommunikation på goteborg.se.

  1. Hur möter goteborg.se sin besökare?
  2. Vad finns det för föreställningar om besökaren?
  3. På vilket sätt framgår det att Göteborg är en stad för alla?

I rapporten kan du bland annat läsa att:

  • Representationen av kvinnor/män och flickor/pojkar är jämn på goteborg.se.
  • Granskarna fann inget kränkande innehåll med koppling till diskrimineringsgrunderna.
  • Vissa sidor är detaljerade och krångliga, medan andra är mer informella och lätta.
  • Tonalitet, tilltal och form varierar - något som ger en otydlig avsändare.
  • Besökarna förväntas ofta ha en stor förförståelse kring hur olika system och strukturer fungerar i samhället.
  • Det finns en tydlig vithetsnorm på goteborg.se.
  • Personer med funktionsnedsättning är sällan representerade i andra sammanhang än just som personer med funktionsnedsättning.

De rekommendationer som finns med i rapporten kommer vi på konsument- och medborgarservice att använda i vårt ständiga och systematiska kvalitetsarbete på goteborg.se.

Alla stadens verksamheter har också stor nytta av rekommendationerna och granskningsresultatet när det gäller att utveckla er kommunikationen och bli mer normmedvetna i övriga externa digitala kanaler.

Länkar:

Normkritisk granskning goteborg.se.pdf

Kontaktinformation

Har du frågor eller vill veta mer om den normkritiska granskningen av goteborg.se? Kontakta Niina Jurvelin på tel: 031-365 00 76 eller e-post: niina.jurvelin@kom.goteborg.se