Förvaltningsredaktörens roll och ansvar

Alla förvaltningar (och några bolag) har särskilt utsedda förvaltningsredaktörer och vice förvaltningsredaktörer. De tillsammans är som en gemensam webborganisation inom staden. Syftet är att ansvara för organisationens innehåll på den gemensamma kanalen goteborg.se.


Förvaltningsredaktören, FR och vice FR för goteborg.se ska:

 • Leda arbetet med att producera det innehåll på goteborg.se som förvaltningen ansvarar för.
 • Upprätthålla kvaliteten på det lokala innehållet, både i publiceringsverktyget WCM och i Serviceguiden, så att det stämmer med uppsatta regler.
 • Sprida kunskap om språkregler, tillgänglighet och andra övergripande styrdokument för goteborg.se i sin förvaltning
 • Ansvara för roller, behörigheter och utbildning i den egna webborganisationen
 • Se till att den lokala webborganisationen finns och fungerar
 • Förankra arbetet med goteborg.se i den egna förvaltningen (ledningsgrupper i organisationen, webbredaktörer och andra medarbetare) 

Förvaltningsredaktör är kvalitetsansvarig för:

 • Innehållet – text och bild: ansvarar för att bilderna på sidorna är av god kvalitet, relevanta för innehållet och i rätt format.
 • Arbetet med att producera det innehåll som förvaltningen ansvarar för:
  Det betyder att innehållsansvariga för varje sida ska utses.  Till exempel på innehållssidor behöver man ange vem som ansvarar för innehållet. Medborgaren ska kunna kontakta innehållsansvarig.

Ansvar för förvaltningens information på goteborg.se:

 • Se till så att verksamheter lägger in den officiella informationen i Serviceguiden eller en enhetssida.
 • Ansvarar för att informationen är relevant, korrekt och uppdaterad på de sidor som förvaltningen ansvarar för.
 • Arbetet med att sprida kunskap om språkregler, tillgänglighet och andra övergripande  styrdokument för goteborg.se
 •  Se till och kontrollera att förvaltningens innehållsidor lever upp till detta.
 • Att förvaltningens innehåll lagras under rätt kategori eller ingång på goteborg.se. Detta sker i dialog med ansvariga för respektive kategori och ingång.
 • Informationen lagras på ETT ställe men kan visas på flera ställen, den återanvänds och länkas: vi skapar inte stuprör i portalen.
 • Ansvarar för den lokala egna webborganisationens roller och utbildning
 • Ser till att lokala webbredaktörer får rätt behörighet (redaktör/skribent) samt rätt utbildning i publiceringsverktyget.
 • Avbeställer behörigheter för redaktörer och skribenter som inte längre arbetar med goteborg.se

Ansvar för kalendariet

Förvaltningsredaktören för goteborg.se har även ansvar för kalendariet på kalendarium.goteborg.se.

Det innebär att FR ska:

 • utbilda och ge support till de i sin förvaltning som lägger in aktiviteter i kalendariet (inmatare)
 • kvalitetssäkra innehållet som den egna förvaltningen matar in
 • lyfta behov och önskemål till webbstrategiska verksamheten på konsument- och medborgarservice vad gäller utveckling, samordning och liknande.

Kontakt: support.digitalakanaler@goteborg.se