Behörigheter för publicering på goteborg.se

Vilken  behörighet du har på goteborg.se beror på var du ska publicera och uppdatera. Det är till exempel olika behörighet till kategorisidorna och enhetssidorna. Behörighet beställer förvaltningsredaktören på beställningsportalen (intraservice) här på intranätet.

Behörigheter

Det finns två behörighetsnivåer för kategorierna på goteborg.se och två nivåer för enhetssidorna (alla; mallpaketens, projektens och de särprofilerade).
Antingen är du med i behörighetsgrupp för redaktör eller uppdaterare beroende på vad du får lov och ska kunna göra. Redaktörer kan göra fler moment än uppdaterare. Till exempel kan redaktören skapa nytt och ta bort medan uppdateraren enbart kan uppdatera redan publicerat. Alla kan dock skapa aktuelltartiklar.

Behörighetsgrupperna heter:

  • goteborg-redaktör
  • goteborg-uppdaterare
     
  • enhetssida-redaktör
  • enhetssida-uppdaterare

Information om vad de olika behörigheterna kan och får göra på goteborg.se
Se vilka behörigheter som finns i din förvaltning.
Se vem som har fakta- och publiceringsansvar på vilka sidor