Nya serviceguiden

Här hittar du uppdaterad information om nya serviceguiden, platsen där vi lägger kontaktuppgifter som ska synas på framför allt goteborg.se.

På grund av diverse problem som upptäckts i den nya serviceguiden har vi beslutat att avvakta med en ny tidplan för lansering. Lansering kommer tidigast att ske någon gång under 2021.

När lansering av nya serviceguiden sker kommer den att gå i två steg med 3-4 veckors mellanrum. Det första när du som redaktör får tillträde. Det andra när vi visar upp innehållet från nya serviceguiden på goteborg.se.

När du får tillträde:

 • Du ska kunna börja arbeta i det nya verktyget och anpassa uppgifter till det nya formatet.
 • Du kommer att få information om var och hur.
 • Innehållet i den nya serviceguiden syns ännu inte för medborgarna. Det är fortfarande uppgifterna i den gamla serviceguiden som syns utåt.

När vi publicerar:

 • Då publicerar vi den nya serviceguiden och innehållet i den som syns utåt.
 • De eventuella ändringar som görs under perioden från du har fått tillträden och som ska gälla även därefter, måste du göra i både den gamla och nya serviceguiden.

Byte till den nya serviceguiden

När bytet sker flyttas majoriteten av all information automatiskt över till nya serviceguiden.

Detta måste du göra manuellt:

 • Lägga in öppettider och telefontider manuellt på ett nytt sätt
 • Ändra om du har flera telefonnummer eller e-postadresser i samma textfält. OBS! Du kan ha ett fast nummer och ett mobilnummer i samma fält
 • Lägga in inriktningar eller filtreringar på nytt för de verksamheter som har det eller nu har fått det

Du kommer att bli inbjuden till verkstäder där du som vill kan sitta tillsammans med andra redaktörer och där du får stöd från oss på konsument- och medborgarservice och intraservice. 

Ändringar idag

När du ändrar eller lägger in nytt i serviceguiden är det bra om du redan nu gör så här, så slipper du ändra uppgifterna igen i det nya:

 • Bara ett telefonnummer i fältet för telefonnummer, ingen övrig text. Undantag: det går att ha ett fast nummer och ett mobilnummer i samma fält, sätt kommatecken mellan i så fall. 
 • Bara en e-postadress i fältet för e-postadress, ingen övrig text
 • Bara en kontakt eller funktion i kontaktfältet

Enhetskatalogen är borttagen

Enhetskatalogen, den separata ingång vi har haft för Serviceguiden på goteborg.se har vi nu helt tagit bort.

När du länkar till enheter tar du nu i stället Länk till sida för något av de här valen:

 • kontaktsida på enhetssida eller startsidan för enhetssidan
 • enhetens sida på en hittasida
 • kontaktsida på kategorisidorna
 • kategorisida där enheten finns i kontaktrutan

Finns inget av ovanstående, så kontakta oss på support.digitalakanaler@goteborg.se, så hjälper vi dig att lösa det.

De länkar som idag finns till enheter i Enhetskatalogen har vi pekat om till samma post på hittasida eller enhetssida, men länkar gjorda på annat sätt försöker vi peka om till startsidan för goteborg.se.

Servicetyper och inriktningar

Med nya serviceguiden passar vi på att se över både servicetyper och inriktningar.

Inriktningar

Det kommer att finnas större möjligheter att ha flera filter och vi kan döpa dem till det vi vill, så vi behöver inte lägga profil, utbud och service i samma korg. Därför ser vi över vilka filter vi ska ha och vad de ska kallas. Många av er är involverade i det arbetet, som grundskoleförvaltningen, Idrott och förening och stadsdelarna.

Dagens inriktningar flyttas inte över. Därför är det ett bra tillfälle att göra förändringar, när vi ändå måste lägga in dem på nytt.

Servicetyper

Vi kommer att dra ner på antalet servicetyper. Idag har vi ibland en servicetyp per verksamhet om de är udda, till exempel EU-information. Dessa udda poster flyttar ihop i en Övrigt-servicetyp.

Fördelar för dig:

 • Du får färre servicetyper att skrolla igenom.
 • Du behöver inte beställa en ny servicetyp för en ny verksamhet som det bara finns en av.

De servicetyper där det finns flera av samma service behåller vi, som grundskolor, naturområden och socialkontor.

Bilder i serviceguiden

Bilderna i serviceguiden ska främst finnas för igenkänning, det är en plats du ska och kan besöka. Så det ska helst vara bild på entrén eller byggnaden. Det behövs inga bilder enbart för dekoration.

De bilder som finns idag i serviceguiden är så små att det inte är någon idé att flytta över dem till den nya. Ta gärna fram lämpliga bilder redan nu och spara ner i originalstorlek. Så är det bara att ladda upp när nu får tillgång till nya serviceguiden. 

För bilderna i nya serviceguiden har vi valt ett format som är 16:9, med minsta storlek på 1200x675 px.

Bilderna ska framför allt bidra till identifiering och igenkänning av en plats, de visas i sökresultat-listningar och som en inledning på sidor. Ett liggande format tar inte lika mycket höjd i anspråk och trycker inte heller ner kontaktinformationen lika långt som ett traditionellt format (4:3).

Du kommer att kunna beskära bilden till rätt format direkt i serviceguiden. Spara gärna ändå undan originalbilderna om det kommer nya behov eller möjligheter i framtiden som kräver andra bildstorlekar. Spara bilderna så att de är minst 1200 px breda.

Tillgänglighetsdatabasen

I nya serviceguiden kommer du att slippa att själv lägga in länken till tillgänglighetsdatabasen, den hämtas automatiskt därifrån.

Behörigheter

De behörigheter som idag finns till serviceguiden flyttas över till den nya. Behörigheten kommer att fungera på samma sätt som idag, att den ger åtkomst till serviceguiden, men inte till annat innehåll på goteborg.se eller enhetssidorna. Du kommer däremot att kunna se behörigheten i samma vy som behörigheterna till goteborg.se. 

Om serviceguiden

Serviceguiden, den databas vi använder för kontaktuppgifter på goteborg.se och enhetssidorna, ska bytas ut mot ett modernare och mer flexibelt verktyg. Den nya serviceguiden kommer att ha flera förbättrade funktioner samt informationen anpassad för sökmotorerna. Intraservice bygger den i vår gemensamma webbportal där goteborg.se, intranätet och kalendariet redan ligger. När den nya är klar lämnar vi den gamla som finns i Lotus Notes.

Frågor: support.digitalakanaler@goteborg.se