Redaktörsbrev och andra nyheter om goteborg.se

Redaktörsbrevet vänder sig till dig som är förvaltningsredaktörer och vice men är öppet för alla som är intresserad av goteborg.se och webben.

Ibland är det information med i brevet som berör fler. Då skickar förvaltningsredaktören vidare den informationen i sin organisation. Det är webbstrategiska verksamheten på konsument- och medborgarservice som ger ut redaktörsbrevet. 

Frågor, tips, idéer, ris och ros får du gärna skicka till support.digitalakanaler@goteborg.se,