goteborg.se - Göteborgs Stads huvudkanal

goteborg.se är Göteborgs Stads huvudkanal för boende, besökare och företagare. Vi är cirka 600 redaktörer som ser till att uppgifterna är aktuella och korrekta. Webbstrategiska verksamheten samordnar, vidareutvecklar och stöttar verksamheterna i det ständigt pågående kvalitetsarbetet.

Här finns hjälp och stöd i ditt redaktionella arbete med goteborg.se. Här finns länkar till riktlinjer, manualer och instruktioner, tips och kontaktuppgifter.

Du är alltid välkommen med förslag, frågor och idéer till webbstrategiska verksamheten. Vi svarar alltid på support.digitalakanaler@goteborg.se