Vårt Göteborg

Vårt Göteborg

Vårt Göteborg är stadens egen digitala informationskanal där vi berättar vad som händer i Göteborgs Stads verksamheter och varför.

Målgrupper för Vårt Göteborg är boende, besökare, näringsliv och medarbetare. Vårt Göteborg sköts av stadsledningskontoret.

 Vårt Göteborg – Kommunikation i staden

Kontaktuppgifter till redaktionen för Vårt Göteborg på:
redaktionen@vartgoteborg.se
telefon: 031-368 60 00