stadsutveckling.goteborg.se

stadsutveckling.goteborg.se

stadsutveckling.goteborg.se är en stadengemensam webbplats som är navet i all kommunikation kring stadsutveckling i Göteborgs Stad.

stadsutveckling.goteborg.se

Användarens förståelse ska alltid vara i fokus

Genom att berätta varför, när och hur staden utvecklas, och beskriva den långsiktiga nyttan med utvecklingen, sätter vi alltid göteborgarnas förståelse i fokus.

Vi beskriver stadsutvecklingens positiva effekter för staden och vilka nyttor det ger till göteborgarna.

Vi kommunicerar utvecklingen och stadens vision genom fakta och uppdaterad information, personliga berättelser och konkreta medborgarperspektiv – alltid med ”hållbar stadsutveckling”, och dess sociala, ekologiska- och ekonomiska dimensioner som utgångspunkt.

Webbplatsen följer stadens övergripande policyer och riktlinjer vad gäller kommunikation och grafisk profil.

Du når redaktionen för stadutveckling.goteborg.se på: stadsutveckling@goteborg.se

Instagram @stadsutvecklinggoteborg

Instagramkontot @stadsutvecklinggoteborg visar små och stora händelser inom stadsutveckling i Göteborg och stödjer spridningen av information om stort och smått som händer i staden. Följ oss gärna @stadsutvecklinggoteborg