Rutiner för underhållsåret goteborg.se

Underhållsåret är en årlig aktivitet där du som är förvaltningsredaktör leder arbetet med kvalitetssäkring för era sidor på goteborg.se. Underhållsåret görs utöver det kontinuerliga kvalitetsarbetet som utförs varje dag.

Underhållsåret är ett jättelikt grupparbete som ska vara klart senast 31 oktober varje år. Du som är förvaltningsredaktör kontaktar alla i din webborganisation och uppmanar dem att kontrollera och uppdatera innehållet på sina sidor. Sedan följer du upp och rapporterar till demokrati och medborgarservice.

Särskilda fokusområden 2022

I år är ett speciellt år när vi ska revidera goteborg.se. Därför är underhållsåret viktigare än någonsin. Underhållsåret går hand i hand med innehållsöversynen inför nya goteborg.se. 

Så åter igen behöver vi fokusera på att flyttstäda. Ju mer innehåll vi har desto svårare är det att hitta det du söker och desto mindre tid har vi att jobba med innehållet på varje sida. Så se över vilken information som är nödvändig och rensa bort det som inte är viktigt, det som står på fler ställen och det som inte längre är aktuellt.  

Se över översatt innehåll. Är det aktuellt och uppdaterat? Är det tydligt vad det handlar om?  En översatt fil kan till exempel inte heta ” På engelska” utan helst titeln på filen och vilket språk den är på, till exempel ” How to apply for social assistance (engelska) ”        

Missa inte det löpande arbetet med att kolla stavfel och brutna länkar. Använd Siteimprove regelbundet.

Granska innehåll varje år

  • Aktualitet. Är innehållet aktuellt?
  • Informationen. Följer texterna principerna för klarspråk? Om inte rättar vi till det. Fundera över om informationen på sidan kan göras mer tillgänglig genom att strukturera om, korta ner eller genom att erbjuda alternativa sätt att ta till sig informationen, som exempelvis med bilder eller film.
  • Filerna. Undvik att bifoga filer så långt det går. Behövs filerna på dina sidor? Är de sparade i tillgängligt pdf-format och framgår det tydligt vad de har för innehåll? 
  • Kontaktuppgifterna. Vi ska hänvisa till rätt, undvika kontaktuppgifter till enskilda personer och externa aktörer. Vi ska använda funktionsbrevlådor och funktionstelefoner när det går. Länk till principer för kontaktuppgifter.