Exempelinnehåll på goteborg.se - illustration på dator och telefon

goteborg.se

På goteborg.se finns olika sidtyper. De är kategorisidor, enhetssidor, kontaktuppgifter, aktuelltartiklar, kalendarium och lokalt kalendarium.

Visste du att:. 

  • Alla sidor på goteborg.se har utsedda personer med ansvar för sidorna. Faktaansvariga håller koll på att innehållet är korrekt och  publiceringsansvariga uppdaterar sina sidor så att informationen ska vara aktuell och relevant.
  • Alla förvaltningar och vissa bolag har en egen förvaltningsredaktör och en vice förvaltningsredaktör.
  • Innehållet på goteborg.se är viktigt för stadens kontaktcenter. Servicevägledarna använder informationen på goteborg.se för at svara på medborgarnas frågor.
  • Fakta på goteborg.se är också underlag till Jämför service och flera appar.

Om du hittar fel på goteborg.se så gör du så här

I inloggat läge ser du vem som är publiceringsansvarig för den specifika sidan du har hittat ett fel på. Meddela i första hand publiceringsansvarig att det är något som behövs rättas till.

Över 20 år på internet

Göteborgs Stads första officiella webbplats goteborg.se invigdes på hösten 1996. Alla är vi barn i början men från hösten 1996 gick det i alla fall att ta del av information från Göteborg Stad via internet även om resten av kontakten fick ske genom telefonsamtal, möten och blanketter som skickas med post.

Dagens goteborg.se är både mobilanpassad och tillgänglig, allt enligt de lagar och riktlinjer som vi som kommunal verksamhet följer. Idag kan du komma åt den kommunala servicen, ställa frågor, lämna synpunkter och klagomål direkt på webbplatsen i de självservicetjänster som finns där.