Stadens digitala kanaler - illustration

Göteborgs Stads externa webbplatser

Stadens riktlinje för kommunikation säger att vi ska använda våra resurser effektivt och öka vår externa tydlighet. Det gör vi genom att styra vår externa information och kommunikation till goteborg.se och nättidningen Vårt Göteborg som är våra prioriterade externa kommunikationskanaler.

Här hittar du samlad information om:

  • goteborg.se
  • Kalendarium
  • Vårt Göteborg
  • Stadsutveckling.goteborg.se
  • goteborg.com

Boka huvudpuff på goteborg.se

Formulär i serviceportalen

${loading}