Tillgänglighet i sociala medier

Sociala medier är helt otillgängligt för vissa, men väldigt flitigt använt av andra. Tänk på att viktig information alltid ska finnas tillgängligt på olika sätt och i flera olika kanaler. Här beskriver vi hur du på några enkla sätt kan göra innehållet i sociala medier mer tillgängligt.

Tillgänglighetsdirektivet gäller även för sociala medier och vår ambition bör vara att göra innehållet så tillgängligt som möjligt oavsett kanal.

Viktigast är att budskapet går fram oavsett om du föredrar att titta, lyssna eller läsa.

Några grundregler: 

  • Använd inte text i bild. 
  • Tänk på tempot. Växla inte bilder för fort.
  • Texta det viktiga när det finns tal.
  • Tala eller syntolka det viktiga när det finns text.

All film som produceras inom Göteborgs Stad ska vara textad. Men det kan vara okej att göra undantag för kravet att alltid ha både tal och text just i sociala medier om budskapet tydligt framgår av inläggstexten eller länk i inlägget. Vi vill inte helt undvika att göra snabba, spontana filmer för att det skulle bli jobbigt att göra dem tillgängliga.

Mer om hur vi tänker kring bilder generellt finns på Visuell kommunikations sidor om grafisk profil. https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/grafisk-profil/grafisk-manual/stillbild-och-rorlig-bild

Syntolkning

Syntolkning förklarar det viktiga i en bild för någon med nedsatt syn. Den ska så längt det går vara ett likvärdigt alternativ till bilden. Skriv kortfattat och avsluta med punkt. Om bilden består av text, så kan texten ofta användas rakt av.
Ett enkelt sätt att syntolka är att lägga till syntolkningen sist i inlägget, genom att skriva : "Syntolkning: en kort förklaring av vad bilden förmedlar". Om du vill hålla inlägget kort, så kan du lägga syntolkningen som en kommentar.  

Alternativtexter 

Alternativtexter eller alttexter läses upp av talsynteser och förklarar vad en bild föreställer. Det går att lägga till alternativtexter till bilder på bloggar och i de stora sociala medierna. Facebook och Instagram autoskapar alternativtexter, men de är ofta väldigt generella, så vi rekommenderar att alltid gå in och redigera. 

  • På facebook kan du redigera om du klickar upp bilden och väljer ”ändra alternativ text” under ”Alternativ”
  • På Instagram väljer du redigera och sen redigera alternativ text. 

Syntolka eller alternativtexta?

Alttexter fungerar på dator, men ofta inte i mobila enheter. Därför kan det vara motiverat att syntolka, och särskilt viktigt är det när du vänder dig till en målgrupp som behöver det.