Tillgängliga bilder, filmer och poddar

Tillgänglighet i digitala kanaler handlar bland annat om att erbjuda alternativa sätt att till sig information. Bäst är det när vi kan erbjuda alternativ för alla oavsett om du helst läser, lyssnar eller tittar på bilder.

Film och bilder på goteborg.se finns som ett komplement till den skrivna informationen för att förtydliga och förstärka budskapet. Film och bilder på webben ska inte innehålla unik information utan budskapet i dem ska vara samma som framgår i text på sidan. 

Bilder med betydelse ska alt-textas

Bilder som förmedlar något ska alltid ha alternativtext (alt-text) som förklarar kort vad bilden föreställer. Samma bild kan ha olika alt-text i olika sammanhang, beroende på vad som är viktigt i just den kontexten. Texten ska var så neutral som möjligt, porträttbilder på politiker till exempel, kan ha alt-texten, "porträttbild på personens namn".
I vissa fall räcker inte en alt-text. Informationen i ett diagram till exempel, måste också förklaras i text på sidan.

Om bilden bara är ren utsmyckning så ska du fundera på om den verkligen behövs. En rent dekorativ bild ska ha tom alt-text, alltså i alt-text-fältet ska det stå ” ”, då hoppar skärmläsaren över bilden istället för att läsa upp bildens filnamn.

Mer om bilder, våra regler och hur du gör finns på sidan Så fotar du i Göteborgs Stad

Film ska undertextas och text ska läsas upp

Textning av film har länge varit ett krav på goteborg.se och det är något vi rekommenderar i alla digitala kanaler. Men lika viktigt som att tal ska undertextas är det att text som syns i bild ska läsas upp.

Undertexta helst i separat fil

Undertexten ska helst inte vara inbränd i filmen utan ligga i en separat fil (en SRT-fil). Det finns flera fördelar med det. Med en separat textfil så anpassas teckenstorlek efter storleken på skärmen och du kan också lägga till undertexter på flera språk i samma film. 

Text i film ska läsas upp

Textplattor i film ska läsas upp. Titel och namnskyltar syns ofta bara i text, men det är viktigt information som går förlorad om det inte hörs också.

Mer om film, våra regler och hur du gör finns på sidorna Så gör du film i Göteborgs Stad och Tillgänglighet i film

Krav på syntolkning från och med 23 september 2020

Syntolkning handlar om att viktig information som syns i filmen ska förklaras för den som inte ser. 
Om vi tänker till från början när vi gör film behöver det inte vara svårt. Om vi tänker radio och berättar vem som talar och förklarar om det händer något viktigt i bild så behövs oftast inget extra ljudspår för syntolkning. För den typen av film som vi i Göteborgs Stad gör är det sällan viktigt hur personen som talar ser ut, men det kan vara viktigt att berätta att hen står på XX-skolans skolgård. 

Vad gör vi med befintlig film på goteborg.se inför 23 september 2020?

Ta inte bort filmer från goteborg.se. När du gör ny film ska du syntolka och undertexta den. De filmer som redan finns på goteborg.se och som hjälper personer som föredrar att titta och lyssna, ska ligga kvar. Vi hjälper inte någon genom att plocka bort filmer från goteborg.se. Men vi ska göra rätt från början från och med nu.

Komplettera med information om tillgänglighet

Du behöver i första hand se över de filmer som används frekvent och har ett innehåll som är relevant för många. Om filmerna innehåller unik information som gör att någon kan exkluderas utifrån lagkraven behöver de göras mer tillgängliga.

Tips för att göra befintliga filmer mer tillgängliga:

  • Komplettera med text där det viktiga i filmen förklaras. Det kan ofta räcka med att skriva vem som pratar i filmen och sammanfatta det viktiga som sker i bild.
  • Komplettera med artikel med samma info eller en ren transkribering av innehållet.
  • Viktig information i grafikplattor kan kompletteras med ljudspår i videoplattformen play för att bli mer tillgängliga. 

Tillgänglig podd  

Poddar bör transkriberas för att inte exkludera. Transkribering eller en artikel med samma innehåll hjälper även den stressade som vill kunna skumläsa och hitta den information som är mest intressant för just hen.

Tillgängliga inlägg i sociala medier

Se sidan tillgänglighet i sociala medier 

Kontaktinformation

Vill du veta mer, kontakta:

support.digitalakanaler@goteborg.se