Granska tillgänglighet på din webbplats

Du behöver skapa en tillgänglighetsredogörelse för att beskriva tillgängligheten på webbplatsen. Redogörelsen ska innehålla en förklaring av innehåll på webbplatsen som inte är tillgänglig och en länk för att kommentera brister. Så här skapar du en redogörelse.

Tillgänglighetsgranskning för goteborg.se 

Webbstrategiska och Intraservice ansvarar för den tekniska tillgängligheten följer lagen. De skapar också en  tillgänglighetsredogörelse för hela goteborg.se inklusive enhetssidor samt för kalendarium.goteborg.se. 

Alla som publicerar innehåll på goteborg.se har utöver detta tillsammans ett ansvarar för att det egna innehållet på goteborg.se är tillgängligt. 

Tillgänglighetsgranskning för andra webbplatser än goteborg.se 

Du som ansvarar för en extern webbplats som ligger utanför goteborg.se ska själv publicera en tillgänglighetsredogörelse. Som stöd finns en mall som Myndigheten för digital förvaltning, DIGG tagit fram.
Länk till mall för tillgänglighetsredogörelse:

Olika sätt att granska

Det finns olika sätt att inventera tillgängligheten på webbplatsen. Du kan göra manuella granskningar, använda automatiska granskningsverktyg samt göra användningstester.

Manuell granskning

Om du vill göra en manuell granskning kan du använda handbok och checklista som Bolagsverket tagit fram. Observera att de hänvisar till Firefox som inte är standardwebbläsare i staden och där vissa plugins. Många  av stegen i checklistan går dock att utföra i vilken webbläsare som helst. 

Handbok och checklista

Du kan ladda ner både handboken och checklistan här. Se längst ned där de infogade filerna finns.

Du kan få hjälp att göra en automatisk granskning av din webbplats med verktyget Siteimprove. I Siteimprove får du reda på vilka problem ni har, samt tips på hur ni kan åtgärda dem.  

Erbjudande: Få tillgång till Siteimprove  

Webbstrategiska administrerar Siteimprove. För att få tillgång skickar du en förfrågan till webbstrategiska. Det är ansvarig externa digitala kanaler, EDKA, som ska göra beställningen.  

Mejla support.digitalakanaler@goteborg.se. Det här behöver du ha med i din förfrågan: 

  • Webbplats:  
  • Antal sidor på webbplatsen: 
  • Namn och mejladress till den som ska jobba med Siteimprove:  
  • När vill du göra granskningen?  

Verktyget har en begränsning i antalet sidor som den kan granska samtidigt. Om det är många förfrågningar samtidigt så kommer vi att ha en kölista. Vid stor efterfrågan så kommer varje webbplats att kunna ligga inne för granskning i ungefär en månad. Därför behöver du avsätta tid för att jobba med granskningen och följa upp resultatet under den perioden. 

Manual för att komma igång med Siteimprove finns som infogad fil här nedan.

handbok webbtillgänglighet.docx

checklista webbtillgänglighet.xlsx

Siteimprovemanual.docx