Tillgänglighet

Stadens digitala kommunikation ska vara tillgänglig, kostnadseffektiv och se till kvalitet på lång sikt.

Snarare än att skapa mängder av nya kanaler så ska vi se till kvaliteten i de vi har i första hand och slå vakt om samordningen så att den tekniska utvecklingen inte ger onödiga kostnader.

Stadens innehåll ska vara enkelt, begripligt och tillgängligt oavsett vilken enhet som används. Staden ska ge förutsättningar åt alla att ta del av kommunikationen genom ett tillgängligt språk, genomtänkta designval och teknisk kvalitet.

Riktlinjer och standards för tillgänglighet

Göteborgs Stads digitala kommunikation ska följa rådande nationella och internationella riktlinjer och branschstandards för tillgänglighet och användbarhet. Syftet med detta är att säkerställa att alla digitala kanaler är tillgängligt konstruerade, robusta och framtidssäkra, och därmed fungerar med alla typer av enheter, webbläsare och hjälpmedel för personer med funktionsvariationer.

Följande ska vara vägledande för utveckling av digital kommunikation i Göteborgs Stad:

Så här gör vi i Göteborgs Stad