Om Göteborg Stads digitala kanalstrategi

Göteborg Stads digitala kanalstrategi gäller alla förvaltningar och bolag och ska ge vägledning när du planerar att kommunicera i stadens externa digitala kanaler.

Om digital kanalstrategi under Kommunikationsprogram här på Kommunikation i staden.  Kanalstrategin ingick i Göteborgs Stads kommunikationsprogram som slutade att gälla 2019-12-31. Programmet har ersatts av Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation, som började gälla 2020-01-01. Förutom policy och riktlinjer ska det komma anvisningar, men de är inte klara ännu.