Annonsering i digitala kanaler - principer

Vid annonsering i digitala kanaler är utgångspunkten att vi ska ha kontroll på var vi syns. Vi ska också säkerställa att vi följer lagar och riktlinjer kring exempelvis reklammarkering av inlägg, samarbeten och tävlingar i sociala medier.

Gör så här:

  1. Annonsera säkert
    Detta innebär exempelvis att vi ska undvika enklare lösningar, som kan ge räckvidd på ett stort antal webbsidor, men som vi inte har överblick över. Istället väljs, en tydligare programmatisk displayannonsering som ger möjlighet till större kontroll.
  2. Annonsera smart
    Detta innebär exempelvis att vi ska ha genomtänkta önskemål om kontexten för vår annons – i vilket sammanhang vi vill att annonsen ska förekomma – innan vi adderar målgruppssegmentering. På så vis ökar vi möjligheterna att styra sammanhangen kring var våra annonser syns.
  3. Annonsera rätt
    Detta innebär exempelvis att vi ska hålla oss uppdaterade kring juridiska frågor och riktlinjer kring digital marknadsföring. På så vis får vi bättre förutsättningar att göra rätt och känna oss trygga i det digitala landskapet.

Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter för information, kommunikation och marknadsföring, men också utmaningar i form av annonser exempelvis kan synas i olämpliga sammanhang som annonsören inte har kontroll över.

Det kan också uppstå juridiska frågor kring vad man får och inte får göra på nätet och i olika digitala kanaler och sammanhang. Som annonsör har vi ett stort ansvar för vår kommunikation.

Grundläggande principer för annonsering

Göteborgs Stad måste vid all annonsering slå vakt om sin trovärdighet

Den grundläggande principen är att Göteborgs Stad inte ska använda metoder, finansiering eller kanaler för information, som kan innebära att trovärdigheten minskas på kort eller lång sikt.

Göteborgs Stads upphandlade mediebyråer är informerade om stadens principer för annonsering i digitala kanaler och kan vara behjälpliga med rådgivning och stöd kring säkra val för annonsering, vid exempelvis kampanjer där vi vill nå ut i flera kanaler. Mediebyråerna kan också hjälpa till med juridiska frågor kring exempelvis reklammarkering av inlägg, samarbeten och tävlingar i sociala medier. 

Sponsra inlägg på Göteborgs Stads Facebooksida

Vid frågor kring spridning på Göteborgs Stads Facebook kontakta webbstrategiska avdelningen på Konsument- och medborgarservice. Mejla till: support.digitalakanaler@goteborg.se


 

Principer för annonsering i digitala kanaler.pdf