Öppna data och öppen källkod

En viktig princip i Göteborgs Stad är att vi ska använda oss av öppen källkod och öppna data i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär att vi låter andra använda vår information för att utveckla den och skapa nytta för fler. Vi låter också andra återanvända vår kod när vi byggt en webbapplikation. Det gagnar offentlig verksamhet.Vad är öppen källkod?

Öppen källkod är en sorts byggstenar av kod, som kan återanvändas av andra offentliga aktörer för att bygga tjänster av liknande typ. Ett exempel på en app som Göteborgs Stad har byggt med öppen källkod är Enkelt avhjälpt hinder. Den hjälper medborgare att anmäla felbyggda trottoarkanter och andra hinder de stöter på i sin vardag.

Förhoppningen är att sådana tjänster som Göteborgs Stad har byggt enkelt ska kunna återanvändas av en annan kommun. Med öppen källkod kan vi återvinna existerande lösningar och samverka med andra offentliga aktörer genom att bygga liknande eller replikera samma tjänster.  

Vad är öppna data?

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Göteborgs Stad producerar mycket offentlig information om och för dem som bor, besöker eller driver företag i Göteborg. Vi vill tillgängliggöra denna information så att de kan bli mer delaktiga i stadens utveckling. De ska kunna använda informationen, till exempel bygga en app, skapa en webbplats eller göra en analys.

Ett exempel är appen Waze där utvecklare har byggt en egen trafikapp med hjälp av bland annat stadens data men också användardata där trafikinformation kan rapporteras in i realtid – till exempel trafikstörningar, polisinsatser och annat.

Alla kommuner i Sverige som publicerar öppna data har en webbsida med publicerade datamängder, så kallad psi-data. Psi står för Public Sector Information. 

Öppna data – goteborg.se

Utveckling och upphandling av digital service

När en verksamhet vill utveckla eller upphandla digital service som exempelvis en e-tjänst eller en app är det viktigt att känna till att Göteborgs Stad alltid använder öppna standarder och format, öppen källkod och öppna data. Då är kommunen inte beroende av någon enskild leverantör för support och utveckling och vi kan använda utvecklingen fritt inom flera verksamheter. När vi upphandlar nytt systemstöd eller it-stöd måste API vara med vid upphandlingen.

Stöd vid upphandling

Demokrati och medborgarservice kan ge stöd för att du ska kunna gå vidare med en idé till beställning eller upphandling. Förutom frågor kring öppen källkod och öppna data finns många andra frågor att ta hänsyn till, som tillgänglighet, hur tjänsten kan fungera ihop med liknande tjänster, koppling till eget verksamhetssystem med mera.

Stöd när du ska beställa e-tjänster och annan digital service

Checklista för stöd vid publicering av öppna data

Demokrati och medborgarservice har tagit fram en checklista för att stötta de verksamheter som vill publicera öppna data på den datahanteringsplattform som Göteborgs Stad använder. Har du frågor eller känner att du behöver stöd, förutom denna checklista, är du välkommen att höra av dig på  support.digitalakanaler@goteborg.se

Checklistan för stöd vi publicering av öppna data