Stöd när du ska beställa e-tjänster och annan digital service

Har ni en e-tjänst idag som inte längre fungerar? Behöver ni göra det enklare för era användare att ansöka? Funderar ni på om en app, en e-tjänst eller något annat är rätt lösning? Behöver ni diskutera  tankar och funderingar på lösningar när det handlar om er närvaro på webben?

Vi på webbstrategiska är vana vid den här typen av frågor och kan guida er. Både vad gäller problemformulering och lösningsförslag. 

Ju tidigare i processen ni kontaktar oss desto bättre stöd kan vi vara för er. Vi har varit med och utvecklat flera förvaltningars lösningar och vi kan hjälpa er slippa uppfinna hjulet genom att kika på liknande lösningar som redan finns.

Beställ ett möte med oss för att komma igång och diskutera er ide om e-tjänst eller en digital tjänst. Du kanske redan har en färdig ide och ett förslag men vill ha hjälp att komma vidare. 
Hör av dig till: support.digitalakanaler@goteborg.se

E-tjänster, appar och webbplatser tar vi fram enligt samma process. För alla lösningar behöver du tänka på tillgänglighet, språk, tydlighet, grafik, funktioner, målgrupp. Allt ska skapas med öppen källkod som ska vara vår egen så att vi inte behöver bygga upp allt från börja varje gång vi till exempel behöver skapa en app. 

Det här kan vi på webbstrategiska hjälpa till med för att du ska kunna gå vidare till beställning eller upphandling:

 • Vilka tillgänglighetskrav finns för tjänsten
 • Klarspråk
 • Rätt digital lösning
 • Möte med leverantören
 • Hitta företag vid upphandling
 • Projektledning och beställning av digital tjänst

Viktigt att fundera på innan du börjar: 

 • Vilka funktioner finns idag och hur vi kan konvertera och utveckla för att det ska fungera på webben?
 • Ska tjänsten vara tidsbestämd?
 • Kommer tjänsten att kräva inloggning med BankID?
 • Vilken typ av information kommer samlas in via tjänsten. Ex. personuppgifter
 • Finns det en plan och tid för publicering?
 • Hur behöver ni förbereda verksamheten att det kommer en ny tjänst och hur påverkar tjänsten medarbetarna.
 • Systemleverantörer som behöver kontaktas. Ex. finns det andra system som tjänsten behöver eller måste fungera tillsammans med?

Vad måste du göra själv - Verksamheten

 • Ta reda på om det redan finns en tjänst som liknar det behovet du har.
 • Samverka på hemmaplan med dina kollegor till exempel registrator, IT-ansvarig, kommunikatör, verksamhetspecialist. Bilda gärna en arbetsgrupp.
 • Om eget verksamhetssystem behöver kopplas på: Kontakta leverantör för att ta reda på om det är möjligt.
 • Hur ska tjänsten förvaltas och leva vidare?

Bra att känna till:
Vid all digital serviceutveckling i Göteborgs Stad ska vi använda:

 • Tillgänglighet: Klarspråk och andra standards för tillgänglighet
 • Öppna standarder och format: Öppna standarder och format möjliggör en effektivare förvaltning av information och integrationer.
 • Öppen källkod: Vid utveckling med öppen källkod kan kommunen äga och förvalta sina lösningar över tid. Kommunen är inte heller beroende av någon enskild leverantör för support och utveckling. Öppen källkod ger även kommunen möjligheten att använda utvecklingen fritt inom flera verksamheter.
 • Öppna data: API måste vara med vid upphandling av nytt systemstöd eller it-stöd.

Länkar Göteborgs Stad:

Externa länkar: