Registrera kanaler och tjänster

Alla stadens digitala kanaler, e-tjänster och appar ska registreras och avregistreras. På så sätt kan vi skapa överblick, säkerställa kvalitet och hitta synergieffekter. Logga in med ditt gbg3000-konto för att söka och registrera kanal. Som inloggad kan du se fullständig information om kanalerna.

Att välja kanal

Passar denna information på Facebook? Bör vi ha en enhetssida? Eller är ett möte bättre? Vilken kanal du använder, ska vara ett aktivt val där du sätter målgrupp och budskap främst. Stadens digitala kommunikation ska vara tillgänglig, kostnadseffektiv och se till kvalitet på lång sikt. Snarare än att skapa mängder av nya kanaler så ska vi se till kvaliteten i de vi har i första hand och slå vakt om samordningen så att den tekniska utvecklingen inte ger onödiga kostnader.

Kanalregistrets innehåll

Externa kanaler

Enhetssidor på goteborg.se med egen grafisk profil (särprofil) och webbplatser utanför goteborg.se ska du registrera i kanalregistret och avregistrera när de inte längre är aktuella. Övriga enhetssidor räknas som en del av goteborg.se och ska inte registreras. Däremot ska e-tjänster och appar för boende, besökare och företagare registreras. Det är demokrati och medborgarservice som ansvarar för registret över externa kanaler men varje verksamhet ansvarar för att registrera dem. Det gör du här nedanför.

Interna kanaler

Interna kanaler som intranät, temasidor under Hela staden och nyhetsbrev är exempel på kanaler som ska registreras i kanalregistret. Intern och extern kommunikation på Intraservice ansvarar för registret över dessa kanaler och du registrerar dem här nedanför.

Registrera kanal