Kriskommunikation i digitala kanaler

Om en kris inträffar har stadens externa digitala kanaler en viktig roll för att ge information till boende, besökare och näringsliv. Här kan du läsa om hur kanalerna goteborg.se och Göteborgs Stads Facebooksida ska användas vid kris.

Riktlinje och handbok för kriskommunikation

För att arbeta samordnat och kunna tala med en röst har Göteborgs Stad en riktlinje och en handbok för kriskommunikation.

Kriskommunikation – Kommunikation i staden

Kriskommunikation på goteborg.se

Webbplatsen goteborg.se är den kanal vi i första hand använder vid kriskommunikation. Vid en samhällsstörning eller kris finns det till exempel möjlighet att publicera olika typer av meddelanden och banners på goteborg.se.

Kriskommunikation på goteborg.se – Kommunikation i staden

Kriskommunikation via Göteborgs Stads Facebooksida

Göteborgs Stads Facebooksida är en viktig kanal om en kris inträffar. Demokrati och medborgarservice har hand om kanalen på kontorstid. Efter kontorstid kan din verksamhet få hjälp av stadsledningskontorets kommunikationsavdelning.

Kriskommunikation via stadens Facebooksida – Kommunikation i staden