Registrera digital kanal inom Göteborgs Stad

Alla stadens digitala kanaler ska registreras för att skapa överblick, säkerställa kvalitet och hitta synergieffekter.

Externa kanaler

Enhetssidor med egen grafisk profil (särprofil) ska registreras. Övriga enhetssidor räknas som en del av goteborg.se och behöver inte registreras. Det är demokrati och medborgarservice som ansvarar för registret över externa kanaler. E-tjänster som riktar sig mot boende, besökare och företagare ska också registreras som digitala externa kanaler.

Interna kanaler

Interna kanaler ska också registreras i kanalregistret. Intranät, temasidor under Hela staden och nyhetsbrev är exempel på kanaler som ska registreras. Intern och extern kommunikation på Intraservice ansvarar för registret över dessa kanaler.

Logga in med ditt gbg3000-konto för att registrera kanal och för att se fullständig information om kanalerna.

Kontakta alltid den person som är ansvarig för de externa digitala kanalerna i din förvaltning/bolag innan du registrerar en ny kanal. Om du är osäker på vem det är kontakta kommunikationsansvarig eller motsvarande.

Registrera ny kanal

Se registrerade kanaler