Principer för namngivning av digital service

Huvudprincipen för namngivning av e-tjänster och annan digital service är att namnen ska utgå från principerna om klarspråk och följa språklagen. Här finns fler principer för dig som ska namnge digital service.

Utgå från ett medborgarperspektiv

Namnet på en e-tjänst ska bestå av ord och uttryck som är allmänt kända. Det ska inte utgå från verksamhetens namn eller vad man kallar tjänsten internt. Det gäller även om tjänsten riktar sig till en specifik målgrupp. Det går inte att förutsätta att interna ord och uttryck är kända av hela målgruppen.

 • Dåligt exempel: Fairtradecity
 • Bra exempel: Boka tid för borgerlig vigsel

Använd aktiva verb

Det besökaren gör är det e-tjänsten ska heta. Är det en anmälan, en ansökan eller till exempel en bokning, då ska e-tjänsten heta Anmäl, Ansök eller Boka.

 • Dåligt exempel: Ansökan om äldreboende
 • Bra exempel: Ansök om boendeparkeringstillstånd

Ge rätt förväntningar på tjänsten

Fundera över exakt vad tjänsten innebär. En anmälan till något förutsätter att "alla får plats". En ansökan signalerar att det är en process för exempelvis urval, kötid eller liknande innan medborgaren får svar.

 • Dåligt exempel: Ställ din fråga (när frågorna är begränsade till att handla om flyktingmottagandet i staden)
 • Bra exempel: Anmäl intresse för att bli volontär

Skapa ett unikt namn

E-tjänstens namn ska vara specifikt, tydligt och självförklarande. Namnet får inte vara för generellt.

 • Dåligt exempel: Anmäl skola (då tjänsten handlar om att anmäla lokaler då man ska starta eller ändra lokaler för förskola och skola).
 • Bra exempel: Beställ kopia av tomträttsavtal

Byt namn på köpta e-tjänster

För de e-tjänster som staden köper av extern leverantör är vi inte låsta vid leverantörens namn. Vi namnger själva sidan på goteborg.se som presenterar och startar e-tjänsten. Stadens principer om klarspråk är alltid styrande.

Principer för sök- och filtreringstjänster

Sök- och filtreringstjänster är något särskilda från övriga e-tjänster. Principerna gäller dock även för dessa tjänster: 

 • Utgå från ett medborgarperspektiv
 • Ge rätt förväntningar
 • Skapa ett unikt namn

"Hitta" och "Sök" är exempel på ord vi använder för sök- och filtreringstjänster på goteborg.se. Fundera på om ett aktivt verb kan vara lämpligt utifrån tjänstens innehåll och syfte.

Direktlänkar - Principer för kort-adresser (URL:er) för e-tjänster

Om en e-tjänst ska kommuniceras i tryckt material behövs en kort-adress (URL). Grundregeln är att kort-adressen ska gå till sidan på goteborg.se där tjänsten presenteras och startas, och inte till själva e-tjänsten.

Sidans rubrik ska vara underlag för eventuell kort-adress (URL). För att den ska bli enklare att skriva kan du till exempel utesluta prepositioner. Men tänk på att ordet "anmäl" är tvetydigt och kan behöva sin preposition för att förstås rätt.

Exempel: "Ansök om äldreboende" som har kortadress goteborg.se/ansokaldreboende