Stödjande principer

I alla digital utveckling är det användarens behov som styr. För att du ska lyckas med din kanal eller tjänst så behöver du ha det med dig, det som kallas användarcentrerad utveckling.

Demokrati och medborgarservice har tagit fram stödjande principer i syfte att underlätta för användaren, så hen förstår den digitala kanal eller e-tjänst som du tagit fram.

Här hittar du stödjande principer för: