Illustration som visar en dator med dokument

Stöd för externa digitala kanaler och tjänster

Externa digitala kanaler och tjänster är tillexempel webbplatser, appar och e-tjänser där vår externa målgrupper, boende, besökare och näringsliv kan få information och utföra service. Det är också sociala medier där vi kommunicerar med målgrupperna.

I alla digital utveckling är det användarens behov som styr. För att du ska lyckas med din kanal eller tjänst så behöver ha det med dig, det som kallas användarcentrerad utveckling. Till stöd finns lagar,  styrande dokument och principer för god webbutveckling.

Här hittar du våra styrande dokument och gemensamma strategier, principer och arbetssätt. Mer information om hur Göteborgs Stad arbetar med kommunikation finns på Intranätets temasida Kommunikation i staden

${loading}